Väärin sijoitetut valaisimet häikäisevät, mutta valaistustehoa ei silti ole riittävästi – Mäntyharjun kunta vienee tekojääradan urakoitsijan käräjille

Urakoitsija on kiistänyt virhevastuunsa, joten asian eteenpäin vieminen edellyttää kunnalta oikeudellisia toimia.

Saana Huhtala

Tekojääradan valaistus on aiheuttanut päänvaivaa Mäntyharjun kunnalle. Paikalliset kiekkokoululaiset ovat viihtyneet hieman heikommassakin valotehossa. Arkistokuva.
Tekojääradan valaistus on aiheuttanut päänvaivaa Mäntyharjun kunnalle. Paikalliset kiekkokoululaiset ovat viihtyneet hieman heikommassakin valotehossa. Arkistokuva.

Mäntyharjun kunta vienee tekojääratansa urakoitsijan käräjille. Tekninen lautakunta päätti viime viikon kokouksessaan esittää kunnanhallitukselle, että urakoitsijaa vastaan nostetaan kanne käräjäoikeudessa. Kunnanhallitus päättää asiasta lopullisesti myöhemmin.

Kunta esitti kesällä 2020 urakoitsijalle vaatimuksia liittyen urakkasuorituksen virheisiin ja niihin liittyviin vastuisiin. Urakoitsija kiisti virhevastuunsa. Kunta aikoo kuitenkin vaatia urakoitsijalta korvausta virheiden korjauskustannuksista.

Valaistus osoittautui riittämättömäksi

Murhetta on aiheuttanut tekojääradan valaistus, jonka valaistusteho on paljon suunniteltua heikompi. Lisäksi väärin sijoitettujen valaisimien asento on aiheuttanut turhaa häikäisyä lähialueen asutukselle.

Kentän valaistus todettiin kunnan mittauksissa jo viime vuoden alussa suunnitelmista poikkeaviksi. Valaistus suunniteltiin toimimaan 120–360 luksin teholla. Liikuntapaikkamestarin epäviralliset mittaukset näyttivät valaistustehoksi kuitenkin vain 27–55 luksia. Tämän jälkeen urakoitsija asensi uudet valonlähteet. Valaistusteho ei kuitenkaan edelleenkään kasvanut tarpeeksi. Uusien mittausten mukaan tehoa oli vain 38–101 luksia.

Valotehon lisäksi kentältä puuttuu myös kokonaisia valaisinpylväitä. Suunnitelmien mukaan pylväitä piti olla kuusi ja valaisimia 18. Sen sijaan pylväitä on vain neljä ja valaisimia kahdeksan. Lisäksi valaisinpylväät on sijoitettu kulmiin väärin. Keskialueen valaistuksen takia valonlähteet joudutaan suuntaamaan laajemmalle alueelle, eikä valoteho näin ollen ole tasainen kentän alueella.

Asia edellyttää käräjöintiä

Mittauksiin ja puuttuvien valaisinten määrään perustuen kunta oli sitä mieltä, ettei kentän valaistus ole tilauksen mukainen. Koska urakoitsija kielsi virhevastuunsa, edellyttää asian eteenpäin vieminen kunnalta oikeudellisia toimia. Tekojääradan rakentamisesta vastannut Jäämestarit Oy kuuluu nykyisin Unisport Infra Oy:hyn yrityskaupan johdosta.

Valittavana on oikeastaan enää se, haluaako kunta viedä asian käräjäoikeuteen jo kevään aikana, vaiko vasta sitten, kun kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettu. Pikaisemman aikataulun vaihtoehdossa kanteessa vaaditaan virheiden korjauskustannuksia asiantuntijan esittämän arvion perusteella. Kunnan asiamiehenä selkkauksessa toiminut asianajaja suosittaa tätä vaihtoehtoa, sillä kannetta on mahdollista täydentää todellisilla kustannuksilla. Koronatilanne todennäköisesti lykkää asian käsittelyn ensi vuoteen, jolloin korjaustyöt olisi mahdollisesti saatu jo hoidettua.

Saman vaihtoehdon takana on nyt siis myös tekninen lautakunta, joka esittää sitä toimintamalliksi kunnanhallitukselle.