Mehiläisen Hoivapalvelut Oy osti Kyyhkylä Oy:n sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluiden sekä tehostetun palveluasumisen toiminnan

Ismo Pekkarinen

Mehiläisen Hoivapalvelut on tehnyt kaupat Kyyhkylä Oy:n kanssa.
Mehiläisen Hoivapalvelut on tehnyt kaupat Kyyhkylä Oy:n kanssa.

Mehiläisen Hoivapalvelut on ostanut Kyyhkylä Oy:n sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluiden sekä tehostetun palveluasumisen toiminnan.

Kyyhkylä Oy:n toimitusjohtaja Riitta Smolander kertoo kaupan syyksi ensinnäkin sen, että sotainvalidien määrä vähenee koko ajan.

— Mitä pienemmäksi määrä käy sitä vaikeampaa asiakaskunnan hoitaminen on tulevina vuosina. Tässä nähtiin hyvä mahdollisuus turvallisen toiminnan jatkumiseen. Halusimme turvata sotainvalideille hyvän hoidon ja henkilökunnan työpaikat.

Toimintojen omistus siirtyy Mehiläiselle 1.9.2019 alkaen.
Kaupan yhteydessä Kyyhkylän noin kolmisenkymmentä asiakasta sekä hoitohenkilökunta siirtyvät uusiin toimitiloihin Mehiläisen Villa Marskiin, Mikkelin torin varrelle.

— Asiakkaita siirtyy nimenomaan laitoshoitopuolelta, erityisesti sotainvalidien ja tehostettu palveluasuminen siirtyvät Mehiläiselle. Kaikki muu kuntoutustoiminta jää vielä Kyyhkylän hoidettavaksi, Smolander kertoo.

Työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Mehiläiselle entisin työsuhteen ehdoin.

Smolanderin mukaan yhteistyö Essoten kanssa jatkuu ennallaan. Toiminta ei ole siirtynyt Essoten vastuulle.

— Kun neuvotteluja käytiin aikaisemmin Essoten kanssa, heidän ei ollut mahdollista laajentaa toimintaansa. Siitä syystä päädyimme tällaiseen ratkaisuun.

Kyyhkylä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Ekroosin mukaan Kyyhkylä Oy jatkaa toimintaansa erityisesti kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tuottajana.

Kyyhkylä Oy on saanut Valtiokonttorin suostumuksen siirtää sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluiden puitesopimus Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle.
Kaupan yhteydessä asiakassopimukset ja muut siirtymään liittyvät sopimukset siirtyvät Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle.

Kyyhkylä Oy:n omistaa Kyyhkylä-säätiö.

Mehiläinen-konserni on yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja. Mehiläisellä on eri puolella Suomea noin 170 palvelukotia, joissa on yli 6000 asukaspaikkaa.

Juttua muokattu 18.43. Lisätty toimitusjohtaja Riitta Smolanderin kommentit.

Juttuun lisätty tieto, että Kyyhkylä Oy:n omistaa Kyyhkylä-säätiö 22.02.