Urheilutalon purkava asemakaava eteni sittenkin päätöksenteossa — Lukion liikuntatilaratkaisut tehdään eri yhteydessä

Mikkelin virkamiesjohto toi lautakunnan palauttaman asemakaavan kaupunginhallitukseen. Runeberginaukion kaavamuutos etenee lausuntokierrokselle. Tällä asemakaavalla ei tehdä uutta liikuntahallia.

Jaakko Avikainen

Runeberginaukion asemakaavan muutos lähtee siitä, että vanha urheilutalo ja sen viereinen puurakennus puretaan. Aukion ja Savilahdenkadun kulmaan tulee kaksi asuinkerrostaloa. Kaavamuutos tulee nyt nähtäville ja lausuntokierrokselle.
Runeberginaukion asemakaavan muutos lähtee siitä, että vanha urheilutalo ja sen viereinen puurakennus puretaan. Aukion ja Savilahdenkadun kulmaan tulee kaksi asuinkerrostaloa. Kaavamuutos tulee nyt nähtäville ja lausuntokierrokselle.


Paljon puhetta herättänyt Mikkelin Runeberginaukion asemakaavamuutos tulee nähtäville ja lähtee lausuntokierrokselle.
Kaupunginhallitus päätti maanantai-illan kokouksessaan hyväksyä kaavan muutosehdotuksen ja lähettää sen jatkovalmisteluun.
Käsittely oli sikäli poikkeava, että asia tuli hallituksen pöydälle niin sanotun otto-oikeuden kautta.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti viime viikolla, että se ei lähetä kaavamuutosta hallitukselle, vaan palauttaa kaavan jatkovalmisteluun.
Kaupunginjohtaja Timo Halonen kuitenkin käytti lautakunnan päätökseen otto-oikeutta ja toi kaavan hallituksen käsittelyyn.
Siten hallitus käsitteli kaavaehdotuksen ja päätti sen asettamisesta nähtäville. Tämä tarkoittaa kaavakäsittelyn etenemistä.

Runeberginaukion kaavamuutos on kiistanalainen siksi, että jos kaava toteutetaan suunnitellussa muodossa, Runeberginaukion vanha urheilutalo puretaan.
Tästä taas seuraa se, että kaupungin on keksittävä lukion liikuntatunneille uudet tilat.
Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt kaava kahdesti.
Viime keväänä lautakunta palautti kaavan, joka tuli sille takaisin samanlaisena. Lautakunta ei hyväksynyt kaavamuutosta vieläkään, vaan pakitti sen toistamiseen, tosin vasta äänestyksen jälkeen.
Keskusta-alueen ja lukion liikuntatiloista tehtiin ensimmäisen palautuksen jälkeen taustaselvitys, joka ei tyydyttänyt lautakuntaa, koska siitä lautakunnan mukaan puuttuivat konkreettiset esitykset liikuntatilakysymyksen ratkaisemiseksi.

Se, että tällä kaavalla rakennettaisiin uusi liikuntahalli, on mahdoton ajatus. — Markku Aholainen

Kaupunginhallitus oli omassa päätöksessään yksimielinen. Hallituksen puheenjohtajan Markku Aholaisen (sd.) mukaan kyse on kaavamuutoksesta, jota nyt viedään eteenpäin.
— Lukion liikuntatilakysymys on pitkittänyt kaavakäsittelyä. Kaupunginhallitus tunnistaa tilanteen ja huolen, mutta kaava ei kuitenkaan ratkaise liikuntatiloja. Se on oma asiansa, joka käsitellään eri yhteydessä.
— Se, että tällä kaavalla rakennettaisiin uusi liikuntahalli, on mahdoton ajatus kaupungin nykyisessä tilanteessa.

Kaavamuutos lähtee siitä, että urheilutalo ja sen viereinen puutalo puretaan ja tilalle rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa.
Kaupunki katsoo, että urheilutaloa ei tarvita, koska Kalevankankaalle on valmistunut Saimaa-stadiumi.
Kaupunki linjasi stadiumi-hankkeeseen osallistuessaan, että liikuntatiloja liikuntaopetuksen käyttöön varataan aikanaan stadiumista. Monitoimihallia kaavailtiin lukiolaisten liikuntatuntien paikaksi.
Mikkelin lukion opiskelijat ja opettajat ovat toivoneet, että lukiolaisille rakennetaan sisäliikuntatila lukion välittömään läheisyyteen, vanhan urheilutalon paikalle.