Järvi-Suomeen saattaa syntyä neljän maakunnan yhteinen yliopistollinen sairaala — Mikkelin sairaala mukana

Sairaalayksiköt olisivat Kuopiossa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Joensuussa ja Jyväskylässä.

Kanerva Kuitu

 Maakuntien yhteinen yliopistollinen sairaala ei muuttaisi miksikään sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle.
Maakuntien yhteinen yliopistollinen sairaala ei muuttaisi miksikään sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle.

Järvi-Suomeen saattaa syntyä neljän maakunnan yhteinen yliopistollinen sairaala. Siihen kuuluvat sairaalayksiköt olisivat Kuopiossa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Joensuussa ja Jyväskylässä.

Maakuntien yhteistyösopimuksen valmistelutyöryhmä päätti torstaina esittää käynnistettäväksi selvitystä, joka koskee laajan yhteistyön mahdollisuuksia ja edellytyksiä erikoissairaanhoidossa.

Tarkoitus on löytää ratkaisumalli, jolla maakunnat pystyisivät tulevaisuudessa yhdessä järjestämään ja tuottamaan erikoissairaanhoidon palveluja tarkoituksenmukaisesti yhteistyöalueellaan. Laaja yhteistyö voisi tarkoittaa jopa yhteistä yliopistollista sairaalaa.

Essoten johtaja Risto Kortelainen pitää tärkeänä, että erikoissairaanhoidon työnjako sovitaan vahvasti ja että epätarkoituksenmukaista kilpavarustelua hillitään.

— Vahva yhteistyö turvaa erikoissairaanhoidon palvelut järkevällä tavalla Etelä-Savossa.

Kortelainen muistuttaa, että ajatus yhteisestä yliopistollisesta sairaalasta on selvitystyön alkaessa vasta idea-asteella. Toisaalta hän myös muistuttaa, että idea ei ole uusi. Vuosina 2011 ja 2012 tehtiin paljon selvityksiä Iseristä, jonka tarkoituksena oli yhdistää Itä-Suomen sairaanhoitopiirit. Iser kuopattiin viime hallituskaudella, kun se kävi sote-suunnitelmien silloisessa vaiheessa tarkoituksettomaksi.

Yhteinen yliopistollinen sairaala ei muuttaisi miksikään sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle, jos eduskunta sitä koskevan lain hyväksyy. Selvityksestä torstaina päättänyt työryhmä nimenomaan valmistelee sote-lakiin sisältyvää yhteistyösopimusta. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen muodostama alue on yksi lakiesitykseen kirjatuista yhteistyöalueista.

Selvityksen käynnistämisestä päätöksen tekevät sairaanhoitopiirit. Yhteistyöalueen selvitysryhmä on jo aiemmin kysynyt alueensa sairaanhoitopiireiltä ja maakuntaliitoilta mielipidettä selvityksestä. Kannanotot ovat olleet myönteiset.

Turun yliopistosairaalan yhteistyöalueella selvitetään jo mahdollisuuksia Länsirannikon yliopistosairaalan perustamiseksi. Sitä varten Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä on esittänyt eduskunnan hallintovaliokunnalle, että sote-uudistuksessa mahdollistettaisiin maakunnille ylimaakunnallisten liikelaitosten perustaminen.

Kortelainen on Setälän kanssa samaa mieltä riippumatta siitä, syntyykö Järvi-Suomen yliopistosairaala vai ei. Hänen mielestään on kömmähdys, että lainsäädännössä ei ole yhteiseen liikelaitokseen mahdollisuutta.
— Meillähän on jo nyt Islab, koko Itä-Suomen yhteinen laboratorio.

Kello 15.05 lisätty Risto Kortelaisen kommentit

Mikko Kääriäinen

Mikko Kääriäinen

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo