Suomenniemen päästön vaikutukset jäivät pieniksi – Jätevettä vuoti pumppaamosta ympäristöön noin 40 kuutiota

Ukkonen aiheutti kesäkuussa sattuneen vuodon. Veden hygieeninen laatu heikkeni hetkellisen Häränlahden alueella Kuolimolla.

Arttu Muukkonen

Päästöstä ei arvioida aiheutuvan pitkäaikaisvaikutuksia. Arkistokuva.
Päästöstä ei arvioida aiheutuvan pitkäaikaisvaikutuksia. Arkistokuva.

Suomenniemen kesäkuisen pumppaamovuodon vaikutukset jäivät pieniksi.

Ely-keskus kertoo tiedotteessa, että jätevesipäästön arvioidaan olevan vaikutuksiltaan vähäinen. Sitä ei voida erottaa normaalista jätevedenpuhdistamon ja muusta Kuolimoon kohdistuvasta kuormituksesta.

Suomenniemen jätevedenpuhdistamon yksi pumppaamo meni epäkuntoon 18. kesäkuuta. Puhdistamatonta jätevettä pääsi ympäristöön ja vesistöön noin 40 kuutiota.

Tieto vuodosta saatiin lähiasukkaalta vasta tiistaina 23. kesäkuuta, ja korjaustoimet tehtiin heti sen jälkeen.

Vika johtui todennäköisesti ukkosen aiheuttamasta sulakkeen laukeamisesta. Vika esti myös häiriöilmoituksen lähtemisen pumppaamolta.

Päästöstä ei pitkäaikaisvaikutuksia

Tiedotteen mukaan vaikutus oli havaittavissa hetkellisenä hygieenisen laadun heikkenemisenä Häränlahden alueella.

Fosforin ja ammoniumtypen pitoisuudet kohosivat myös hetkellisesti.

Päästöstä ei arvioida aiheutuvan pitkäaikaisvaikutuksia.

Päästön vaikutuksia selvitettiin ottamalla vesistönäytteitä 24. kesäkuuta, ja lisänäytteitä otettiin elo- ja syyskuussa.

Häränlahti on karttamerkin kohdalla. Jos kartta ei näy, katso se tästä.