Työttömien määrä laski Mikkelissä vuodessa yli 500:lla — Koko Etelä-Savossa työttömyys väheni suhteellisesti eniten Mäntyharjussa

Työttömyys on vähentynyt kaikissa ammattiryhmissä, mutta eniten tekniikan aloilla.

Suurin osa työttömyyden vähenemisestä on kohdistunut miesvaltaisille aloille, muun muassa rakentamiseen, metalli- ja puunjalostusteollisuuteen ja kuljetusalalle.
Suurin osa työttömyyden vähenemisestä on kohdistunut miesvaltaisille aloille, muun muassa rakentamiseen, metalli- ja puunjalostusteollisuuteen ja kuljetusalalle.

Työttömyys on vähentynyt Mikkelissä selvästi vuodessa.

Viime syyskuussa työttömiä työnhakijoita oli TE-toimistossa Mikkelissä 3 154. Tämän vuoden syyskuussa heitä oli enää 2 622.

Lukumääräisesti työttömien määrä on vähentynyt Mikkelissä eniten koko Etelä-Savossa eli yli 500:lla.

Suhteellisesti työttömyys aleni eniten Mäntyharjussa, peräti 33 prosenttia. 

Mikkelin työttömyysaste on 10,4. Se on Etelä-Savon keskikastia.

Koko maakunnan työttömyysaste on 10,9. Työttömien määrä on laskenut lähes 1500:lla.

Työttömyys on vähentynyt kaikissa ammattiryhmissä, mutta eniten tekniikan aloilla.

Myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä on vähentynyt.