Lidlin liittymä on pahin kohta — Pieksämäellä vaaratilanteita aiheuttavat myös ylinopeudet

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi laaditaan suunnitelma

Keskustien ylitys Lidlin kohdalla ruuhka-aikaan koetaan turvattomaksi.
Keskustien ylitys Lidlin kohdalla ruuhka-aikaan koetaan turvattomaksi.

Vilkkaimpaan aikaan päivästä kadun ylittäminen Keskuskadulla Lidlin kohdalla Pieksämäellä on suorastaan vaarallista. Paikan tekee vaaralliseksi se, ettei suojatien kohdalla ole liikennevaloja. Molempiin suuntiin on kaksi kaistaa. Toista kaistaa ajava saattaa pysähtyä antamaan tietä jalankulkijalle, mutta viereistä kaistaa ajava ei niin teekään.
Keski-Savon alueelle Pieksämäelle, Joroisiin, Varkauteen Leppävirralle ja Heinävedelle laaditaan parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jossa käydään läpi, mitä kaikkea voidaan tehdä kuntalaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Keväällä tehdyn asukaskyselyn perusteella Lidlin suojatie nousi ykköseksi. Myös Keskuskadun ja Kenttäkadun koettiin vaaralliseksi. Suojatie on pitkä, eikä keskellä ole saareketta. Keskuskadulla on useampia muitakin risteyksiä, jotka kyselyyn vastanneet kokevat vaarallisiksi.
Vaarallisia paikkoja on myös kantakaupungin ulkopuolella. Esimerkiksi nousi tienylitys Suonenjoentiellä Anolan golf-klubin kohdalla.
Yleisimpinä liikennerikkomuksina pidetään ylinopeuksia ja kaahaamista sekä sitä, että autoilijat eivät huomioi jalankulkijoita ja pyöräilijöitä suojateillä tai risteyksissä.
Pieksämäen kaupungin alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin 22 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta. Henkilövahingoista 50 prosenttia on tapahtunut henkilöautolla liikenteessä olleille, 20 prosenttia mopoilijoille tai moottoripyöräilijöille ja 18 prosenttia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17-vuotiaiden onnettomuusriski on korkein.

Arja Reinikainen

Arja Reinikainen