Mikkeli valmistelee kaavamuutosta Saksalan alueen keskustelua herättäneelle aukiolle

Mikkelin kaupunki on sovitellut kerrostalojen keskellä olevalle aukiolle mielenterveyskuntoutujien palvelukotia. Asukkaat eivät kannata hanketta. Kaavasuunnittelun lisäksi Saksalan maankäyttöä tarkastellaan laajemminkin.

Vesa Vuorela

Kaupunginhallitus päätti maanantaina Saksalan alueen maankäytön tarkastelusta.
Kaupunginhallitus päätti maanantaina Saksalan alueen maankäytön tarkastelusta.

Mikkelin kaupunki käynnistää Saksalan kaupunginosassa puhetta herättäneen aukion asemakaavoituksen.

Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Saksalan alueen maankäytön tavoitteet määritellään erikseen osana taajama-alueen kaavoitusta. Tämän määrittelyn tekee kaupunkiympäristölautakunta.

Saksalan kaupunginosan keskiosassa olevan aukion maankäyttö on herättänyt keskustelua.

Kaupunki on suunnitellut rakentamattoman aukion osoittamista nuorten mielenterveyskuntoutujien palvelukodin paikaksi. Alue on alun perin kaavoitettu opetus- ja koulutoimintaa varten.

Kaupunginosan asukkaat eivät kannata suunnitelmaa. Hanketta vastaan on muun muassa kerätty nimiadressi, joka luovutettiin maanantaina kaupungin virka- ja luottamusjohdolle.

Adressin mukaan Saksalan aukio ei sovi palvelukodille. Aukio sijaitsee keskellä kerrostaloaluetta puistomaisella alueella.

Kaupunginhallituksessa maanantaina asian käsittely ei mennyt yksimielisesti, vaan asiasta piti äänestää.

Kokoomus olisi muotoillut hallituksen päätöksen eri tavalla.

Kokoomuksen esitys oli, että ”kaupunginhallitus päättää Saksalan alueen maankäytön tavoitteista ja päättää Saksalan aukion alueen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä.”

Äänestyksessä olivat vastakkain hallituksen pohjaesitys ja kokoomuksen muutosesitys.

Pohjaesitys voitti äänin 7—4. Kokoomuksen esityksen kannalla kolmen kokoomuslaisen lisäksi yksi keskustalainen.

SDP, muu keskusta, vihreät ja kristillisdemokraatit olivat hallituksen esitykseksi tulleen linjan kannalla.