Pertunmaan tekninen johtaja valitti irtisanomisestaan hallinto-oikeuteen

Itä-Suomen hallinto-oikeus joutuu punnitsemaan, oliko irtisanomiseen asialliset ja painavat syyt.

Tanja Rihu

Pertunmaan tekninen johtaja valitti irtisanomisestaan hallinto-oikeuteen

Virastaan irtisanottu Pertunmaan teknisenä johtajana ja rakennustarkastajana toiminut Matti Ratilainen on tehnyt kunnan päätöksestä valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valittaja vaatii kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain perusteella.

Hän katsoo, että irtisanominen on ollut perusteeton ja että muun muassa hänen kuulemisvelvoitteensa on laiminlyöty.

Pertunmaan kunnanvaltuusto päätti marraskuussa irtisanoa virkasuhteen.

Syiksi päättäjät totesivat virkavelvollisuuksien laiminlyönnin ja tehtävien puutteellisen hoidon muun muassa kiinteistöjen kunnossapidossa sekä käytöksen.

Hallinto-oikeuteen toimitetussa valituksessa tekninen johtaja-rakennustarkastaja toteaa valtuustopäätöstä edeltävän käsittelyn tapahtuneen kunnanhallituksessa salassa pidettynä asiana. Valittaja arvioi, että kunnanhallituksesta lehdille vuodetuilla tiedoilla varmistettiin kunnanvaltuuston tekevän päätöksen irtisanomisesta.

Ratilainen katsoo joutuneensa ajojahdin kohteeksi. Hänen mukaansa kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja painostivat häntä syksyllä neuvottelussa luopumaan tehtävästä vapaaehtoisesti.

Valittaja myöntää saaneensa varoituksen kiinteistöjen kunnossapidon ja työnjohtotehtävien laiminlyönnistä mutta näiden epäkohtien tulleen korjatuksi. Kunnanhallituksen irtisanomista koskevassa käsittelyssä esillä ollutta "viimeistä varoitusta" ei valittajan mukaan ole annettu eikä häntä siksi ole asianmukaisesti kuultu.

Valittajan mukaan kunnan heikko taloudellinen tilanne on aiheuttanut kiinteistöjen korjausvelkaa, ja tämä resurssien puute olisi langetettu viranhoitajan vastuulle tehtävien laiminlyöntinä.

Väitettä muiden työntekijöiden tehtävän hoitoa haittaavasta käytöksestä ei valittajan mielestä ole yksilöity tai konkretisoitu, eikä häntä ole siitä huomautettu.