Kaavakäsittely ei ratkaissut Mikkelin lukion liikuntatiloja vieläkään — Pelkkä liikuntapaikkojen listaus ilman johtopäätöksiä ei riittänyt päättäjille

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta ei päättänyt vielä mitään Runeberginaukion asemakaavasta ja urheilutalon kohtalosta. Liikuntatiloista halutaan uusi selvitys ja käytännön esityksiä.

Mari Koukkula

Mikkelin Runeberginaukion asemakaavamuutos palasi lautakunnasta takaisin valmisteluun lukion liikuntatilaratkaisujen vuoksi. Urheilutalon toiminta voi ainakin toistaiseksi jatkua.
Mikkelin Runeberginaukion asemakaavamuutos palasi lautakunnasta takaisin valmisteluun lukion liikuntatilaratkaisujen vuoksi. Urheilutalon toiminta voi ainakin toistaiseksi jatkua.


Mikkelin kaupunki ei ole vielä saanut selkoa siitä, missä tiloissa lukiolaisten liikuntatunnit pidetään, jos Runeberginaukion urheilutalo puretaan.
Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tiistaina Runeberginaukion alueen asemakaavan muutosta.
Kaavamuutos lähtee siitä, että urheilutalo ja sen viereinen puutalo puretaan ja tilalle rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa.
Lautakunta palautti kaavan muutosehdotuksen uuteen valmisteluun.
Syynä oli se, että vaikka liikuntatiloista ja paikoista oli tehty taustaselvitys, lautakunta arvioi, että lukion liikuntatilaratkaisut kaipaavat vielä selventämistä.

Kaupunki katsoo, että urheilutaloa ei tarvita, kun Kalevankankaalle on valmistunut Saimaa-stadium.
Stadiumia kaavailtiin lähinnä lukiolaisten liikuntatuntien paikaksi, kun urheilutalo puretaan.
Kun kaavamuutosta ja urheilutalon asemaa käsiteltiin viimeksi huhtikuussa, lautakunta palautti asian uuteen valmisteluun. Se halusi muun muassa selvitystä vielä siitä, miten lukion liikuntatunnit tulevaisuudessa järjestetään.


Selvitys on tehty, mutta se ei riittänyt lautakunnalle. Asia palautettiin taas.
Päätös vaati tosin äänestyksen. Palautus voitti äänin 8—5. Palautusta puolsivat SDP, vihreät, perussuomalaiset ja yksi keskustalainen. Kaavapäätöksen kannalla oli kaksi kokoomuslaista ja kolme keskustalaista jäsentä.

Lautakunnan viime kevään palautuspäätöksen jälkeen kaupunki listasi kaikki kantakaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikat.
Listaus ei ota kantaa tilojen käyttöön tai esimerkiksi Runeberginaukion urheilutalon kohtaloon, vaan on lähinnä tilannekatsaus.

Liikuntatilakysymys palautti asemakaavamuutoksen toistamiseen valmisteluun.


Lautakunnan puheenjohtaja Veli Liikanen (vihr.) totesi kokouksen jälkeen, että lautakunta olisi halunnut ehdotuksia siitä, miten lukiolaisten liikuntatunnit voitaisiin järjestää.
Liikanen myös katsoi, että tilanne vaatii kasvatus- ja opetuslautakunnan kannanottoa.


Urheilutalo voi näillä näkymin jatkaa toimintaansa toistaiseksi. Kaavakäsittely ei estä talon käyttöä.
Mikkelin lukion opiskelijat ja opettajat ovat toivoneet, että lukiolaisille rakennetaan sisäliikuntatila lukion välittömään läheisyyteen, vanhan urheilutalon paikalle.

Kaupunkisuunnittelu on omasta puolestaan valmis viemään Runeberginaukion kaavamuutosta eteenpäin.
— Kaupunkisuunnittelulla ei toisaalta ole mitään sitä vastaan, että edetään eri tavalla ja ratkaistaan liikuntatilakysymys, sanoo kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen.
— Päättäjät linjaavat ja me toimimme sen mukaan. Meille täytyy vain kertoa, mitä tehdään.