"Ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy ja uusia jäseniä kaivataan sen takia" – Mikkelin ortodoksinen kirkko pyrkii tulemaan näkyvämmäksi

Mikkelin ortodoksinen kirkko on perustanut Ylienkeli Mikaelin kirkon ystävät -yhdistyksen, jonka kautta pyritään saamaan seurakuntaan lisää jäseniä.

Taru Hokkanen

Mikkelin ortodoksinen kirkko haluaa panostaa uusien jäsenten saamiseen uuden Ylienkeli Mikaelin kirkon ystävät -yhdistyksen kautta.
Mikkelin ortodoksinen kirkko haluaa panostaa uusien jäsenten saamiseen uuden Ylienkeli Mikaelin kirkon ystävät -yhdistyksen kautta.

Mikkelin ortodoksikirkossa on perustettu uusi Ylienkeli Mikaelin kirkon ystävät -yhdistys. Sen toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea ortodoksista uskoa, elämäntapaa ja kulttuuria, säilyttää ortodoksista traditiota sekä edistää ortodoksisen uskon ja kulttuurin tuntemusta ja seurakunnan toimintaan osallistumista pääasiassa Ylienkeli Mikaelin kirkon toiminta-alueella.

– Yhdistyksen toiminnalla pyritään aktivoimaan jäseniä ja tulemaan enemmän ulospäin näkyville, kertoo Mikkelin ortodoksikirkon isännöitsijä Hannu Rautio.

Saimaan ortodoksinen seurakunta, johon kuuluvat Mikkelin ja Varkauden ortodoksiset kirkot, saa jatkaa toimintaansa niin kauan itsenäisenä kuin se tulee taloudellisesti yksin toimeen.

– Tämän vuoden alussa oli paine, että liitytään Kuopioon, sanoo Rautio.

Yhdistyksen perustaminen mahdollistaa tulevaisuudessa varojen keräämisen esimerkiksi jäsenmaksujen, myyntitoiminnan ja testamenttivarojen vastaanottamisen kautta.

– Yhdistys tuo mahdollisuuksia ja takaa, että toiminta paikkakunnalla jatkuisi, toteaa Rautio.

Jäsenmäärän väheneminen vaivaa niin ortodoksista kuin luterilaistakin kirkkoa.

– Meillä kirkosta eroaminen ei ole ongelma, kuten luterilaisessa kirkossa, mutta ikärakenne on ongelmallinen. Ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy ja uusia jäseniä kaivataan sen takia, kommentoi Rautio.

Jokaiselle jäsenelle oma tehtävä

Ylienkeli Mikaelin kirkon ystävät -yhdistykseen liittyviltä henkilöitä odotetaan yhteneviä arvoja ortodoksisen kirkon opetuksen kanssa.

– Toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan. Yhdistys lupaa etsiä jokaiselle halukkaalle sopivan vapaaehtoistyön, jonka kautta on helpompi päästä mukaan yhteisöön ja kokea kuuluvansa joukkoon. Halutessaan voi myös liittyä jäseneksi 10 euron vuosimaksulla tai kannatusjäseneksi haluamallaan summalla, kertoo Rautio.

Vapaaehtoistyöhön voi osallistua esimerkiksi kirkon jumlanpalvelusten yhteydessä.

– Palveluksen aikana voi sammuttaa tuohuksia, toimia vastaanottajana ovella, valmistaa kirkkokahveja, osallistua kiinteistöpuolen ja pihan hoitoon tai tiedottamiseen, luettelee Rautio.

Raution mielestä uskonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta on merkittävä ja siksi ihmisten tulisi löytää tiensä seurakuntaan.

– Jos katsotaan maailman menoa taaksepäin, nähdään ettei hyvää kulttuuria ole ollut ilman uskontoa. Uskonto on ihmisen perustarve, tiivistää Rautio.