Metsäsairilan mielestä biojätettä menee Mikkelissä liikaa sekajätteeseen – Yhtiö markkinoi uusien ekopisteiden käyttöä

Vuosimaksuun perustuvat ekopisteet sijaitsevat Rantakyläntiellä, Orijärvellä, Riutassa ja Urpolassa.

Jaakko Avikainen

Urpolan ekopiste on yksi alueellisista biojätteiden keräyspaikoista.
Urpolan ekopiste on yksi alueellisista biojätteiden keräyspaikoista.

Biojätteiden keräyksestä Mikkelissä vastaava Metsäsairila Oy haluaa tehostaa biojätteiden kierrätystä.

Yhtiö muistuttaa biojätteen lajitteluvelvollisuuden koskevan kaikkia kiinteistöjä, myös omakotitaloja.

Sekajätteeseen päätyy vielä paljon biojätettä, mikä vähentää sekajätteen lämpöarvoa.

Yhtiö aloitti syksyllä kokeilun biojätteen keräämisestä neljässä alueellisessa ekopisteessä. Ne sijaitsevat osoitteissa Rantakyläntie 4, Orijärven rantatie 9, Raudunkatu 2 ja Selännekatu 32.

Laajentaminen mahdollista

Ekopisteillä biojäte kerätään sähkölukolliseen keräysastiaan. Käyttöoikeus perustuu 94,97 euron vuosimaksuun. Keräyspistettä varten avaimen saa Metsäsairilan toimistolta.

Keräyspisteistä on syksyllä tiedotettu lähialueiden asukkaille. Metsäsairila pyrkii markkinoimaan keräysmahdollisuutta nyt kaupunkilaisille laajemmin.

Kokeilu perustuu Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden tekemään selvitykseen ihmisten halukkuudesta liittyä keräykseen. Ympäristöinsinööri Jouni Koski Metsäsairilasta kertoo, että yhtiö voi laajentaa kokeilua myös muille alueille, mikäli kiinnostusta ilmenee.

Mikkelissä biojäte käsitellään vielä toistaiseksi kompostointilaitoksella, jossa siitä tehdään multatuotteita.

Jatkossa biojätteet käsitellään tänä vuonna Metsä-Sairilan alueelle valmistuvassa biojalostamossa, jossa niistä jalostetaan muun muassa liikennebiokaasua.

Kierrättämistä lisättävä

Biojäte sekajätteen seassa paitsi leikkaa energiahyötyä, myös aiheuttaa korroosiota voimalaitoskäytössä.

Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet nousevat tulevina vuosina.

Vuonna 2025 yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee olla 55 prosenttia. Metsäsairilasta arvioidaan, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää esimerkiksi lajitteluaktiivisuuden lisäämistä, erilliskeräyksen laajentamista ja investointeja kierrätyslaitoksiin.