Huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen on lisääntynyt — Poliisi: Tyypillinen huumekuski Etelä-Savossa on nuorehko mies, jolla on päihde- ja rikostaustaa

Päihdekulttuurin muutos näkyy ratin takana. Huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen on lisääntynyt viime vuosina myös Etelä-Savossa.

Lassi-Markku Tuominen

Kuvituskuva. - Huumekuskit aiheuttavat vakavaa vaaraa itselleen ja muille tienkäyttäjille. Riskit ovat yhtä suuret kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisessa, toteaa rikosylikomisario Sami Asikainen Itä-Suomen poliisista.
Kuvituskuva. - Huumekuskit aiheuttavat vakavaa vaaraa itselleen ja muille tienkäyttäjille. Riskit ovat yhtä suuret kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisessa, toteaa rikosylikomisario Sami Asikainen Itä-Suomen poliisista.

Huumeiden ja lääkkeiden vaikutuksen alaisena ajaminen on huomattavasti lisääntynyt viime vuosien aikana.

— Huumeiden määrä ja huumeidenkäyttäjien määrä ovat lisääntyneet. Huumausaineiden käyttö on tullut alkoholin rinnalle — ja se näkyy myös liikenteessä. Huumausainerikokset ovat selvästi lisääntyneet. Päihdekulttuurin muutos näkyy myös ratin takana, kertoo rikosylikomisario Sami Asikainen Itä-Suomen poliisista.

— Tyypillinen huumekuski Etelä-Savossa on nuorehko mies, jolla on päihde- ja rikostaustaa. Hän käyttää alkoholia ja huumeita sekaisin — harva käyttää pelkästään huumausaineita.

Rattijuopumukset ovat kuitenkin vielä yleisempiä kuin huumeratista käryämiset.

— Etelä-Savossa ongelma ei ole samaa luokkaa kuin esimerkiksi Lahdessa tai Tampereella, mutta ei siihen voi suhtautua vähätellen. Ongelma on todellinen, Asikainen sanoo.

— Huumekuskit aiheuttavat vakavaa vaaraa itselleen ja muille tienkäyttäjille. Riskit ovat yhtä suuret kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisessa.

Kannabis, huumaavat lääkeaineet ja amfetamiini yleisimmät Etelä-Savossa

Poliisi tunnistaa huumekuskin ajotavasta. Huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajovirheitä tulee.

— Käyttäytyminen liikenteessä riippuu siitä, mistä aineesta ja kuinka suuresta annoksesta on kyse, Asikainen toteaa.

— Myös luvalliset reseptilääkkeet, joissa on huumausaineita, kuten bentsodiatsepiineja, voivat aiheuttaa huomattavaa riskiä liikenteessä.

Bentsodiatsepiinit ovat yleisimpiä rauhoittavia lääkeaineita, joita käytetään muun muassa ahdistus- ja pelko-oireiden sekä unihäiriöiden hoitoon.

Rauhoittavat huumeet vaikuttavat keskushermostoon alkoholin tavoin, jolloin elintoiminnot ja refleksit hidastuvat. Tarkkaavaisuus liikenteessä heikkenee.

— Piristävät stimulantit, kuten amfetamiini ja MDMA, vaikuttavat kiihdyttävästi. Silloin ihminen ottaa liikenteessä enemmän riskejä kuin muutoin ottaisi.

Mikä on yleisin huumaava aine, jonka vaikutuksen alaisena Etelä-Savossa ajetaan?

— Kannabis, huumaavat lääkeaineet ja amfetamiini.

Poliisi tekee heti sylkitestin, jos kuljettajan käyttäytyminen viittaa huumausaineisiin

Pääsääntöisesti poliisi pyytää pysäyttämänsä kuskin ensin puhaltamaan alkometriin. Huumekuskiksi epäilemänsä poliisi voi testata heti paikan päällä sylkitestillä. Testitulos on valmis noin kymmenessä minuutissa.

— Testi tehdään, jos kuljettajan käyttäytyminen tai olemus viittaa siihen, että jotain päihdettä on käytetty, mutta alkometrissä ei näy promilleja.

Sitten poliisi saattaa epäillyn huumekuskin sairaalaan tai terveyskeskukseen, missä hänelle tehdään verikokeet. Niiden avulla eritellään tarkasti, mitä huumetta ja kuinka paljon sitä on veressä.

Asikainen muistuttaa, että huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen on säädelty rangaistavaksi rikoslaissa.

— Pyrimme valvomaan huumausaineiden käyttöä liikenteessä siinä määrin kuin resurssimme riittävät. Nykypäivänä poliisi osaa kiinnittää entistä paremmin huomiota kuljettajan käytökseen. Tiedämme, miten huumausaineet vaikuttavat ja miten se näkyy kuljettajassa.

Essoten riippuvuusvastaanotto: "Ennalta ehkäisevät palvelut ovat riittämättömiä"

Essoten riippuvuusvastaanoton mukaan eteläsavolaisten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet.

— Niitä ei aina tunnisteta tarpeeksi ajoissa, jolloin ongelmista tulee entistä isompia ja ne kasaantuvat. Ihminen voi alkaa hoitaa itse itseään päihteillä. Lopulta ongelmat alkavat näkyä myös katukuvassa, kertoo sairaanhoitaja Saija Grün.

— Ennalta ehkäisevät palvelut ovat riittämättömiä. Palvelutarjonta ei kohtaa kaikkia apua tarvitsevia.

Huumekuskeille on tällä hetkellä tarjolla ajoterveysseurantaa ja avopäihdekuntoutusta, kuten terapeuttisia keskusteluja hoitosuhteessa.

Lisäksi Essoten kautta on mahdollista päästä huumevieroitukseen tai päihdekuntoutukseen Essoten ulkopuolisiin palveluihin, kuten Järvenpään päihdesairaalaan.

Amfetamiini ja kannabis yleisimmät

Suomessa huumeiden vaikutuksen alaisena ajavista valtaosa on miehiä. Vain hieman yli 11 prosenttia ratsatuista oli naisia.

Epäillyille kuljettajille tehtiin viime vuonna verinäyte- ja tarkkuusalkometritutkimuksia yhteensä 19 540. Tutkimusten määrä on hieman laskenut vuosina 2010—2017.

Huumaus- ja lääkeainetutkimuspyyntöjen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes viidenneksellä. Pyyntöjä tehtiin 7 600. Alkoholi sekä huumaus- ja lääkeaineiden yhteiskäyttöä tutkittiin 1 700 tapauksessa, mikä on vajaa kuudennes enemmän kuin edellisenä vuonna.

Yleisin aine näytteissä on amfetamiini tai metamfetamiini ja toiseksi yleisin kannabis. Amfetamiinien ryhmässä yleisimmät aineet ovat amfetamiini ja metamfetamiini.

Amfetamiinia käyttäneiden määrä kasvoi 10 prosenttia ja metamfetamiinia käyttäneiden 30 prosenttia. Vuonna 2016 metamfetamiinitapausten määrä kasvoi 400 prosenttia edellisvuoteen nähden.

Kannabiksen osalta kasvua oli yli 30 prosenttia.

Yleisimmin löydetyt lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiineihin. Niiden määrä kasvoi yli 20 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Timo Suurnäkki

Kommentoidut