Maisemanhoito Mäntyharjussa annettiin ylämaankarjan tehtäväksi — Abbe Honkonen käy laskemassa pääluvun

Luumäkeläisella nuorella karjalla on Natura-alueella 35 hehtaarin laidun.

Mikko Kontti

Kauran avulla ja Abbe Honkosen keinoin maiseman hoitajat löytyivät metsän keskeltä. 
Kauran avulla ja Abbe Honkosen keinoin maiseman hoitajat löytyivät metsän keskeltä. 

Kesä tuo eteen monenlaisia tehtäviä.

Luumäkeläisen tilan ylämaankarjan nuoriso-osasto hoitaa parin kuukauden ajan mäntyharjulaisen Pyhäniemen tilan kulttuurimaisemaa syömällä heinää ja muuta nuorta kasvustoa.

Lähistöllä asuva Abbe Honkonen, 14, puolestaan käy säännöllisesti tarkistamassa, että 19 hiehon lauma on tallessa.

Karjan omistaja Jussi Nurkka toteaa, että Luumäeltä matka olisi liian pitkä matka tarkistaa päivittäin eläinten kunto.

— Muuten ne kyllä pärjäävät täällä hyvin, kun on vettä ja kivennäistä, sanoo neljä vuotta Highland-karjaa kasvattanut Nurkka.

Hiehot palaavat kotikonnuille elokuussa. Silloin lähinnä metsämaasta muodostuva laidun on todennäköisesti kaluttu ruuasta tyhjäksi ja vanhoja kaskikoivikkoja ennallistettu.

Pyhäniemi on valtion omistamaa Natura 2000 -aluetta. Sopimuslaidunnuksen Nurkka on järjestänyt yhdessä aluetta hoitavan Metsähallituksen kanssa.

Osa arvokasta kulttuuriympäristöä

Metsähallituksen luontopalvelujen erikoissuunnittelija Susanna Lahdensalo sanoo, että karjan tehtävänä on maiseman- ja luonnonhoitotyö sekä perinnebiotooppien ja niillä esiintyvien uhanalaisten lajien säilyttäminen.

Alueella on tehty äskettäin myös luonnonhoidollista harvennusta.

Pyhäniemi on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Pihapiiri muodostaa yhtenäisen talonpoikaisen rakennusryhmän peltoaukean keskelle. Lahdensalon mukaan rakennuksille ei tässä vaiheessa ole suunnitteilla kunnostustoimia. Seinien vierusten heiniä on tarkoitus niittää.

Pyhäniemen tilalle on vain noin kilometrin poikkeaminen Viitostieltä. Pitkäkarvainen ylämaankarja herättää sympatiaa, mutta kotieläinpiha-tyyppiseksi kohteeksi Pyhäniemi on hieman konstikas.

Laidunnusalue on 35 hehtaarin kokoinen, ja eläimet vaeltelevat mielensä mukaan metsien siimeksessä.

Tuntemattomien kutsut eivät tehoa. Abbe tuntuu olevan jonkin verran sinut nautojen kanssa ja pääsee lähelle.

Nurkka sanoo, että ylämaalaiset ovat kesyjä, mutta luonnossa tulee esiin niiden puolivilli luonne. Eläimet tykkäävät tilasta, stressaantuvat ahtaudesta ja viihtyvät talvetkin ulkona, kunhan on puiden suojaa.

— Kahden viikon takaisesta matkasta tänne ne vähän aikaa murjottivat, kertoo Nurkka