Mikkeli moittii sote-yhtymän taloudenpitoa – Kaupungin mukaan Essoten taloudesta on puuttunut ennustettavuus ilman koronaakin

Sote-yhtymä Essoten suurin jäsenkunta Mikkeli ei hyväksy yhtymän kuntaosuuslaskutusta. Mikkeli vaatii sairaalakampuksen rakentamisesta jälkiarvioinnin, koska hankeperusteluna on ollut säästötavoite.

Taru Hokkanen

Mikkelin kaupunki kiittelee Essoten pandemiatoimia, mutta arvostelee kovin sanoin yhtymän taloudenpitoa.
Mikkelin kaupunki kiittelee Essoten pandemiatoimia, mutta arvostelee kovin sanoin yhtymän taloudenpitoa.

Mikkelin kaupunki arvostelee kovin sanoin sote-kuntayhtymä Essoten taloudenpitoa.

Kuntayhtymän suurin jäsenkunta toteaa, että Essoten kuntalaskutus on "toistuvasti ylittänyt kuntayhtymän talousarviot niin merkittävästi, että talouden ennustettavuus vaikuttaa puuttuneen lähes kokonaan jo ennen koronapandemiaa".

Kaupunki antoi lausuntonsa Essoten ensi vuoden talousarviosta maanantain kaupunginhallituksessa.

Kaupunki kehuu yhtymän toimia koronapandemian taltuttamiseksi, mutta moittii taloudenpitoa ja katsoo, että palkkaharmonisointiin ei ole varaa, eikä jäsenkuntalaskutus saisi nousta.

Essoten alkuperäisessä talousarvioesityksessä on jäsenkuntien kuntalaskutus noin 380 miljoonaa euroa. Tästä Mikkelin osuus on noin 229 miljoonaa euroa.

Essote on valmistellut tasapainotusohjelmaa. Kunnille on lähetetty uusi budjettiversio, jossa kuntalaskutus on noin 361 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanjohtajat ovat vaatineet yhtymää ottamaan huomioon jäsenkuntien taloudellisen aseman.

Mikkelin mukaan maakunnan kuntien taloudellinen kantokyky ei kestä Essoten nykyistä jäsenkuntalaskutusta.

Kaupunki esittää, että eri toiminnoista tehdään kustannusvertailu ei-kaupunkien kesken.

Budjetti ei toteuta linjausta

Kaupunki toteaa lausunnossaan, että se ei hyväksy sille tarjottua laskutusosuutta, koska "se ylittää kaupungin taloudellisen kantokyvyn".

Kaupunki huomauttaa, että kun yhtymää perustettiin, aikeissa oli vuoteen 2021 mennessä saada aikaan noin 12 miljoonan euron kustannusten alenema. Tuolloin kuntien talous oli olennaisesti parempi, mutta nyt käsittelyssä oleva talousarvio ei toteuta perustamisvaiheessa asetettua tavoitetta.

Käsittelyssä oleva talousarvio ei toteuta Essoten perustamisvaiheessa asetettua tavoitetta.

Mikkeli kertaa lausunnossaan kasvuprosentit ja ylityspaineet ja summaa, että Essoten kustannukset vastasivat viime vuonna 53 prosenttia kaupungin ulkoisista toimintakuluista.

Essoten taseessa on alijäämää runsas neljä miljoonaa euroa. Jos sote-uudistus toteutuu ja yhtymä lakkautetaan vuonna 2022, alijäämät tulevat kuntien maksettaviksi.

Vesa Vuorela

Mikkeli haluaa jälkiarvioinnin Essoten Esper-rakennusprojektista.
Mikkeli haluaa jälkiarvioinnin Essoten Esper-rakennusprojektista.

Mikkeli myös katsoo, että yhtymän suunnittelemaan palkkaharmonisointiin ei ole varaa.

Yhtymän perustamisvaiheessa sovittiin palkkojen tasauksesta. Mikkeli edellyttää nyt, että tämä harmonisointi jaksotetaan pitemmälle aikavälille ja pienemmillä kustannuksilla.

Palkkaharmonisointi tietää ensi vuoden talousarviossa noin kuuden miljoonan euron menolisäystä. Kuluvalle vuodelle vaikutus on miljoona euroa.

Mikkeli puuttuu myös Essoten investointeihin.

Kaupungin mukaan yhtymä ei ole kyennyt esittämään "vakuuttavia laskelmia massiivisen investointiohjelmansa myötä saavutettavista säästöistä".

Kaupunginhallitus päätti budjettilausunnonyhteydessä, että Essoten tulee tehdä sairaalakampuksen rakentamisesta, Esper-hankkeesta, jälkiarvioinnin. Syy selvitykseen on se, että investointi perustuu säästötavoitteeseen. Selvitys koskee myös uusinta hanketta, Mielentaloa, jota vasta rakennetaan.

Mäntyharju ihmettelee investointilinjaa

Mikkelin seudun kunnista myös Mäntyharju käsitteli maanantain kunnanhallituksessaan.

Mäntyharju puuttui samoihin seikkoihin kuin Mikkeli. Kunta arvosteli jäsenkuntalaskutusta, kustannusten nousua, palkkaharminsointia ja investointien loppusummia.

Kunnan mukaan palkkakustannukset nousevat yli ennusteen, eikä palkkojen tasaukseen ole mahdollisuutta.

Kunta ihmettelee myös sitä, että vaikka uusien investointien tulisi tehostaa toimintaa ja hillitä kulujen kasvua sekä synnyttää säästöä, näyttöä tästä ei ole. Sen sijaan budjetin investointiosassa on varauduttu uuden Mielentalon lisäkustannuksiin.