Ely-keskuksen peltovalvonnat ovat täydessä käynnissä — Etelä-Savossa tarkastetaan noin 140 maatilaa

Ely-keskus aloitti vuosittaisen peltovalvonnan kesäkuun loppupuolella. Valvonnan kohteena on vähintään viisi prosenttia kaikista tiloista.

Peltovalvonnassa käytetään apuna GPS-laitetta lohkojen pina-alamittauksiin.
Peltovalvonnassa käytetään apuna GPS-laitetta lohkojen pina-alamittauksiin.

Ely-keskus aloitti vuosittaiset peltovalvonnat Etelä-Savossa kesäkuun loppupuolella. Valvontakäynneillä on tarkoitus tarkastaa, että maataloustuen saamiseen edellytävät ehdot toteutuvat valvottavalla tilalla.

Peltotukia hakeneista tiloista tarkastetaan vuoden aikana vähintään viisi prosenttia. Etelä-Savossa tarkastuskäyntejä tehdään noin 140 tilalle, koko maassa lukema on noin 2500. Yhteensä Etelä-Savossa on maatiloja 2484 kappaletta ja niiden peletopinta-ala on yhteensä 77300 hehtaaria. Valvontojen on tarkoitus olla valmiina marraskuussa.

Tarkastettavat tilat valitaan Maaseutuviraston tekemällä satunnaisotannalla ja riskiperusteisella painotetulla otannalla. 

Peltovalvonnoissa kiinnitetään huomiota viljeltäviin kasveihin, kasvulohkojen pinta-aloihin ja tukiehtojen noudattamiseen. 

Tarvittaessa kasvulohkojen pinta-alat mitataan. Paikan päällä mittaukset voidaan tehdä GPS-laitteella ja etänä tietokoneen näytöllä.

Ely-keskuksen tarkastajilla on valvontakäynneillä mukanaan digitaalinen maastotallennin, jonka avulla pelloilla tehtävät havainnot voidaan tallettaa suoraan tietojärjestelmään. Ely-keskuksen käyttämä tietojärjestelmä laskee maksettavan tuen määrän suoraan.

Kun valvonta on suoritettu, viljelijälle lähetetään yhteenveto tarkastajien tekemistä havainnoista. Mikäli valvonnan tulokset eivät miellytä, viljelijä voi hakea oikaisua. Oikaisua voi hakea sen jälkeen, kun kunta on lähettänyt tukipäätöksen.