Pieksämäkeläiselle yrittäjälle 14 000 uhkasakot — ei antanut työntekijöille työtodistuksia eikä palkkalaskelmia

Työsuojeluviranomainen on tuominnut pieksämäkeläiselle yrittäjälle 14 000 euron uhkasakot, tiedottaa Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

Vesa Vuorela

Syyttäjän mukaan toisen henkilön raha-asioita hoitanut nainen vei ison summan rahaa tämän tililtä.
Syyttäjän mukaan toisen henkilön raha-asioita hoitanut nainen vei ison summan rahaa tämän tililtä.

Työsuojeluviranomainen on tuominnut pieksämäkeläiselle yrittäjälle 14 000 euron uhkasakot, tiedottaa Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi). Sakon syynä oli, ettei mies ollut antanut työntekijöilleen työsuhteeseen liittyviä asiakirjoja.
Kolme yrityksen entistä työntekijää otti aluehallintovirastoon syksyllä 2016 yhteyttä, koska he eivät pyynnöistään huolimatta olleet saaneet työnantajaltaan työtodistuksia eivätkä palkkalaskelmia. Yksi työntekijöistä ei ollut saanut myöskään työsuhteensa ehtoja kirjallisena.


Työsuojelutarkastaja kehotti yrittäjää antamaan asiakirjat määräaikaan mennessä. Mies ei noudattanut kehotuksia, jolloin työsuojeluviranomainen määräsi asiakirjat annettavaksi sakon uhalla.
Yrittäjä antoi asiakirjat yhdelle työntekijälle, mutta ei kahdelle muulle. Tämän vuoksi työsuojeluviranomainen tuomitsi yhteensä 14 000 euron uhkasakot maksettavaksi. Miehelle toimitettiin myös uusi määräaika puuttuvien asiakirjojen antamiseksi suuremman sakon uhalla.

Itä-Suomen avin ylitarkastajan Sampo Pelkosen mukaan työtodistuksen saaminen viivytyksettä on työntekijälle tärkeää, koska todistusta voi tarvita uuden työ- tai opiskelupaikan hakemisessa.
Työtodistus ja palkkalaskelmat ovat tärkeitä asiakirjoja myös siksi, että työntekijä voi tarvita niitä työttömyyspäivärahan saamiseksi, Pelkonen muistuttaa tiedotteessa.

Työnantajalla on velvollisuus antaa kaikille työntekijöille palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä ja työtodistus työsuhteen päättyessä viivytyksettä työntekijän sitä pyytäessä.
Työsuhteen ehdot on annettava työntekijälle kirjallisena aina silloin, kun työsuhde kestää yli kuukauden.

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo