Tuustaipaleen johtaja ja kirjanpitäjä kantelivat eduskunnan oikeusasiamiehelle — Essoten hallitus tyrmää kantelun aiheettomana

Tuustaipaleen Janne Tapolan ja Arja Tuomelan mukaan liikkeenluovutuksessa ei noudatettu lakia.

Tanja Rihu

Tuustaipaleen johtaja Janne Tapola jätti kirjanpitäjä Arja Tuomelan kanssa eduskunnan oikeusasiamiehelle kuntoutumiskeskuksen liikkeenluovutusta koskevan kantelun. Essote pitää kantelua aiheettomana.
Tuustaipaleen johtaja Janne Tapola jätti kirjanpitäjä Arja Tuomelan kanssa eduskunnan oikeusasiamiehelle kuntoutumiskeskuksen liikkeenluovutusta koskevan kantelun. Essote pitää kantelua aiheettomana.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote pitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen liikkeenluovutuksesta eduskunnan oikeusasiamiehelle jätettyä kantelua aiheettomana.

Essoten hallitus antoi torstaina lausunnon Tuustaipaleen johtajan Janne Tapolan ja kirjanpitäjä Arja Tuomelan jättämään kanteluun.

Kantelijat katsovat, ettei liikkeenluovutuksessa noudatettu työsopimuslain määräyksiä. Lisäksi kantelun mukaan asian valmistelussa ei ole toimittu hallintolain mukaisesti.

Liikkeenluovutuksessa kuntayhtymän muun henkilöstö siirrettiin kantelijoita ja kahta eläkkeelle jäämässä ollutta työntekijää lukuun ottamatta Essoten työntekijöiksi.

Tämän jälkeen Essote lopetti Tuustaipaleen yksikön. Palvelut siirrettiin Moision sairaalaan ja avopalveluiksi.

Kantelun mukaan Tuustaipaleen kuntayhtymä olisi halunnut myös johtajan ja kirjanpitäjän siirtyvän Essoten työntekijöiksi. Tämän kannan kantelijat katsovat välittyneen Essoten tietoon.

Kantelijoiden mielestä Essoten toiminta päihdepalveluiden järjestämisessä ajoi yhtymän pakkotilanteeseen, ja yhtymän heikko asema pakotti sen alistumaan Essoten viranhaltijoiden mielivaltaan.

Kantelijoiden mukaan liikkeenluovutuksen kariutuminen ja normaali muutoksenhaku olisivat tuottaneet kohtuutonta haittaa Tuustaipaleen muulle henkilöstölle ja päihdeasiakkaille. Tämän vuoksi he turvautuivat kanteluun.

Kantelu kohdistuu Essoteen ja sen kolmeen liikkeenluovutusta hoitaneeseen viranhaltijaan.

Kommentoidut