Mikkelin kaupunki selvittää koulumatkojen enimmäiskeston lyhentämistä — Nykyistä useampi koululainen matkustaisi linja-auton sijaan taksilla

Uudessa mallissa alakoululaiset saisivat maksuttoman koulukyydin, jos päivittäinen koulumatka ylittäisi 1,5 tuntia. Nykyinen raja on 2,5 tuntia.

kai skyttä

Mikkelissä koulukuljetuksen piiriin kuuluu reilut 1 200 oppilasta.
Mikkelissä koulukuljetuksen piiriin kuuluu reilut 1 200 oppilasta.

Mikkelin kaupunki selvittää, voitaisiinko peruskoululaisille taata nykyistä nopeammat koulumatkat.

Selvityksen kohteena olleessa mallissa Mikkelin alakoululaiset saisivat maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli heidän päivittäinen koulumatkansa odotuksineen olisi yli 1,5 tuntia. Yläkoulun oppilaille vastaava aika olisi yli 2 tuntia.

Nykyään koulukuljetuksen maksimiaika on alakoululaisille 2,5 tuntia ja yläkoululaisille 3 tuntia.

Mikkelissä maksuttomaan koulukyytiin oikeutetut oppilaat kulkevat matkansa joko kunnan maksuttomalla joukkoliikenteellä tai, jos matka-aika venyisi joukkoliikennevälineillä liian pitkäkestoiseksi, maksuttomalla taksiliikenteellä.

Jos uudistus toteutuu, yhä useampi oppilas siirtyisi kulkemaan linja-auton sijaan taksilla. Lisäksi maksuttomien koulukyytien piiriin pääsisi jonkin verran nykyistä enemmän oppilaita.

Selvitys: Taksikustannukset nousisivat sadoilla tuhansilla

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa keskiviikkona kokouksessaan. Kaupunki on tilannut asiasta selvityksen riippumattomalta IT-palveluyhtiöltä CGI:ltä.

Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen esittää, että lautakunta merkitsisi kaupungin tilaaman selvityksen tiedoksi ja huomioitavaksi talousarviovalmistelun yhteydessä.

Selvityksen mukaan taksikustannukset kasvaisivat uudessa mallissa noin 30 prosenttia eli noin 500 000–700 000 euroa. Selvityksessä ei huomioitu julkisen liikenteen kustannuksia, koska Mikkelissä joukkoliikenne on maksutonta kaikille peruskoululaisille, eikä myöskään kuljetusten yksikköhintoihin kohdistuvia nousupaineita.

Koulumatkojen maksimiaikojen tarkastelu on osa Mikkelin kaupungin pyrkimystä uusia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujaan vuoteen 2023 mennessä.

Myös kävelymatka lasketaan

Mikkelin kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen muistuttaa, että koululaisten matka-aikoihin lasketaan myös kävelymatkat bussipysäkille ja pysäkiltä perille.

— Julkinen liikenne ei auta kävelymatkan lyhentämisessä, vaan siihen tarvitaan takseja, Manninen sanoo.

Toisaalta uudistuksella voisi olla myös kääntöpuolensa.

Manninen toteaa, että jos nykyään linja-autoa käyttävät koululaiset siirtyisivät jollakin tietyllä reitillä taksin asiakkaiksi, reitti ei välttämättä pysy kannattavana ja linja-autoliikennettä saatettaisiin joutua vähentämään. Tämä taas haittaisi muiden matkustajien liikkumista.

Laki takaa koulukyydin yli 5 kilometrin matkalle

Perusopetuslain mukaan perusopetusta tai lisäopetusta saava oppilas on oikeutettu maksuttomiin koulukyyteihin, jos hänen koulumatkansa on pidempi kuin 5 kilometriä. Mikkelissä esikoululaiset ja 1.–2. luokkien oppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen jo silloin, kun koulumatka on yli 3 kilometriä.

Mikkelissä koulukuljetuksen piiriin kuuluu reilut 1 200 oppilasta. Yli puolet Mikkelin koulukuljetuksista tehdään julkisella liikenteellä ja vajaat puolet kaupungin järjestämillä taksikyydeillä.