Malmitutkimusyhtiö alkaa kartoittaa kallioperää Mikkelissä ja Juvalla – Varaus ei vielä oikeuta malminetsintään

Tukes hyväksyi Suomen malmitutkimus oy:n varausilmoituksen.

Taru Hokkanen

Suomen malmitutkimus -yhtiö aikoo kerätä varaamiltaan alueilta kallioperänäytteitä. Kuvituskuva.
Suomen malmitutkimus -yhtiö aikoo kerätä varaamiltaan alueilta kallioperänäytteitä. Kuvituskuva.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt kaivoslain mukaisen varausilmoituksen Mikkeliin ja Juvalle.

Suomen malmitutkimus oy teki varauksen yhteensä 93 neliökilometrin alueesta. Ensimmäinen alueista sijaitsee Mikkelissä Teivaan ja Pitkälahden välillä ja toinen Juvalla Hietajärven, Rantuun ja Risulahden välisellä alueella.

Varaus ei vielä oikeuta yhtiötä etsimään malmia alueelta tai tekemään kaivauksia, vaan antaa sille vasta etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen alueelle. Yhtiö suunnitteleekin hakevansa lupaa kahden vuoden sisällä.

Ensimmäisenä varausvuonna yhtiö aikoo kerätä alueen tunnettujen aineistojen kaikki esiintymät, kartoittaa kallioperää ja kerätä lohkare- ja kallioperänäytteitä. Aiempien tutkimusten perusteella Suomen malmitutkimus olettaa alueella olevan nikkeliä, kobolttia, kuparia, platinaa ja palladiumia.

Varaus on voimassa maaliskuuhun 2022 asti.

Tukesin päätökseen voi vielä hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.