Setrikadun jysähdys oli harvinaisuus — Mikkelin Tokmannin vieressä sijaitseva pumppauslaitteisto on tällä hetkellä pois käytöstä vaarallisen aineen onnettomuuden takia

Setrimäessä on aikaisemmin sijainnut VR:n kyllästämö, jonka takia vedessä on edelleen jäämiä kreosootista. Siksi vettä puhdistetaan ennen kuin se johdetaan jätevedenpuhdistamolle.

Onni Ojala

Onnettomuudessa vaurioitunut säiliö sijaitsee lähellä Tokmannin liikerakennusta. 
Onnettomuudessa vaurioitunut säiliö sijaitsee lähellä Tokmannin liikerakennusta. 

Vaarallisen aineen onnettomuus rikkoi Mikkelin Setrikadulla sijainneen käsittelylaitteiston kemikaalitilan. Onnettomuuden takia koko pumppauslaitteisto on tällä hetkellä pois käytöstä.

Mikkelin Setrimäessä, Tokmannin kauppakeskuksen vieressä sijaitsevassa käsittelylaitteistossa tapahtui tiistaina aamupäivällä onnettomuus, kun vähäinen määrä vetyperoksidia pääsi kaasuuntumaan säiliöstä. Vetyperoksidia käytetään kreosoottijäämien poistamiseen ennen kuin pohjavesi johdetaan Mikkelin kaupungin jätevedenpuhdistamolle.

Setrimäessä on aikaisemmin sijainnut VR:n kyllästämö, jonka takia vedessä on edelleen jäämiä kreosootista. Pohjaveden kunnostuksesta vastaavat Governia ja Väylä eli entinen Liikennevirasto.

Tokmannin vieressä sijaitsevassa laitteistossa on kaksi säiliötä, jotka sisältävät vetyperoksidia. Tiistaina aamulla säiliöiden täytön yhteydessä toisessa säiliössä ollut vähäinen määrä vetyperoksidia reagoi ja pääsi kaasuuntumaan.

Purkautumisesta lähti ”jysähtävä” ääni ja muodostui kaasupilvi. Länsi-Savon haastattelemien silminnäkijöiden mukaan ääni oli huomattava ja monet säikähtivät sitä.

Pumppaus käynnistyy taas lähiviikkoina

Onnettomuuden takia laitteiston kemikaalitilaan tuli vaurioita ja pumppauskäsittelyn laitteisto on tällä hetkellä pois käytöstä. Vaurioituneet laitteiston osat tullaan vaihtamaan. Sen jälkeen pumppauskäsittely jatkuu normaalisti.

Ramboll Finlandin Mikkelin yksikön päällikkö Timo Massinen kertoo, että laitteisto saadaan kuntoon lähiviikkojen aikana. Pohjavettä ei johdeta jätevedenpuhdistamolle ennen kuin laitteisto on kunnossa. Ramboll Finland on käsittelylaitteiston rakennuttajakonsultti.

Tiistain onnettomuus ei aiheuttanut akuuttia vaaraa ihmisille eikä kukaan loukkaantunut tilanteessa. Myöskään maaperään tai pohjaveteen ei vuotanut haitallisia aineita. Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusviranomaiset kävivät varmistamassa tilanteen hälytyksen tultua.

Massinen kuitenkin painottaa, että onnettomuuden tapahtumaketju tullaan selvittämään, jotta vastaavaa tilannetta ei pääsisi tapahtumaan uudestaan.

— Tämä oli harvinainen tapaus, mutta kaikkea voi aina tapahtua kun ollaan erilaisten aineiden kanssa tekemisissä, Massinen sanoo.

Mikkelin vesilaitoksen mukaan onnettomuus ei aiheuta riskiä kaupungin pohjavesille.
Mikkelin vesilaitosta on informoitu tapahtuneesta.
— Meille on kerrottu tilanne ja olemme tehneet arvion mahdollisista riskeistä. Akuuttia vaaraa pohjavedelle ei ole, sanoo vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.


Setrimäen puhdistustekniikassa on ollut katkoja aiemminkin, mutta ne ovat olleet suunniteltuja.
— Vesilaitoksen näkökulmasta tilanne on hallinnassa. Siinä mielessä kuluttajien ei tarvitse olla huolissaan, sanoo Turkki.
— On kuitenkin hyvä, että eri toimijoiden ja viranomaisten välillä tiedotus kulkee tällaisissa tapauksissa.

Juttua on muokattu kello 16.40. Lisätty vesilaitoksen kommentti.

Luetuimmat