Ministeriö ei antanut Mikkelin lukiolle urheilulinjaa — Lukio rankattiin edellytyksiltään huonoimpaan ryhmään, Savonlinnan lyseo meni ohi

Kaupungin sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen pitää päätöstä "hyvin harmillisena. Etelä-Savon liikunnan aluejohtajan Heino Lipsasen mukaan "suuret kaupungit saavat ja me kärsimme".

Risto Hämäläinen

Mikkelin lukio voi hakea urheilupainotteisuutta myöhemmin uudestaan. Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkisen mukaan uusi haku on "ilman muuta" mahdollinen.
Mikkelin lukio voi hakea urheilupainotteisuutta myöhemmin uudestaan. Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkisen mukaan uusi haku on "ilman muuta" mahdollinen.

Mikkelin lukio ei saa ensi syksynä urheilulinjaa. Asiasta on päättänyt opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisen koulutustehtävän 75 lukiolle, joista 15 painottuu urheiluun.

Kaupungin sivistystoimenjohtajan Virpi Siekkisen mukaan päätös on ”hyvin harmillinen”.

— Teemme silti edelleen työtä sen eteen, että nuoret voivat yhdistää opiskelun ja vakavan harrastamisen Mikkelissä mahdollisimman hyvin.

Etelä-Savon urheiluakatemiaa hallinnoivan Etelä-Savon liikunnan aluejohtaja Heino Lipsanen on niin ikään pettynyt.

— Tämä oli ennakoitavissa. Keskittämiskuvio on tullut myös urheiluun. Suuret kaupungit saavat ja me kärsimme.

Mallia huippu-urheiluverkostosta

Erityisistä koulutustehtävistä päätettiin niin, että koulutuksen arviointikeskus arvioi eri lukioiden edellytykset. Virkamiestyöryhmä taas pohti valtakunnallista koulutustarvetta.

Näiden pohjalta muodostui esitys, jonka ministeri hyväksyi.

Koulutuksen arviointikeskus korostaa omassa raportissaan, että urheilulukioverkoston tulisi mukailla valtakunnallista huippu-urheiluverkostoa, joka taas perustuu lajiliittojen painotuksiin urheiluakatemioissa. Näin polku olisi yhtenäinen nuorelle urheilijalle.

Lukioilta edellytettiin myös, että pelkkä tilan tai aamuharjoittelun järjestäminen ei riitä, vaan että toimintaa ja henkilöstön osaamista on kehitettävä kokonaisvaltaisesti ja yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Ennen laajempaa kehittämistehtävää toimintaa tulisi ensin kehittää paikallisesti ja maakunnallisesti

Tältä pohjalta arviointikeskus jakoi lukiot urheilun erityistehtävän osalta neljään ryhmään — niihin, joilla on erinomaiset, hyvät tai kohtalaiset edellytykset tai ei edellytyksiä ollenkaan.

Mikkelin lukion arviointikeskus rankkasi huonoimpaan ryhmään.

Mikkelissä ei katsota olevan edellytyksiä urheilupainotteiselle lukiolle, koska jatko-opintomahdollisuudet ovat rajalliset ja lajiliitot eivät ole keskittäneet tänne valmennustoimintaa. Arviointikeskuksen mukaan myös erityiseen tehtävään suuntautuva kehittäminen on (hakemuksen) kuvauksessa puutteellista.

Toisaalta arviointikeskus katsoo, että Mikkelin lukion yhteistyö urheiluakatemian kanssa on ollut hyvää, lukio täyttää alueellisen kehitystehtävän edellytykset ja maakuntakeskuksena Mikkelillä on edellytykset hyvään urheilutoimintaan.

— Ennen laajempaa kehittämistehtävää toimintaa tulisi ensin kehittää paikallisesti ja maakunnallisesti, raportissa sanotaan.

Yhteistyö urheiluakatemian kanssa tärkeää

Siekkinen kertoi lauantaina aikovansa lukea perustelut vielä tarkemmin, mutta että urheilulinjaa hakiessa kaupungissa uskottiin, että edellytykset on mahdollista täyttää.

— Siitä se kehittäminen olisi alkanut.

Sekä hän että Heino Lipsanen korostavat nyt lukion ja urheiluakatemian yhteistyön parantamista.

Siekkisen mukaan Mikkeli voi hakea urheilupainotteisuutta myöhemmin uudestaan.

Etelä-Savossa erityisasema on jatkossakin vain Savonlinnan taidelukiolla, joka tarjoaa musiikki- ja kuvataidepainotteista opetusta.

Savonlinnan lyseon lukio haki urheilupainotteisuutta. Sen edellytykset arvioitiin kohtalaisiksi eli Mikkeliä paremmiksi.

Länsi-Savo ei lauantaina tavoittanut Mikkelin lukion rehtoria Jari Tuomenpuroa, joka on ollut koulujen syyslomaviikon virkavapaalla.

Luetuimmat