Mikkelin viimeinen rakentamaton kaupungin oma kortteli tulossa asuntorakentamiseen

Mikkelin omat kerrostalotontit ovat vähissä. Kysyntään vastataan kaavoittamalla Vuorikadulla energiayhtiön varikkokortteli kerrostalorakentamiseen.

Jaakko Avikainen

Mikkelin Vuorikadun kortteli on nykyisin energiayhtiön varikkona. Kaupunki selvitti rakentamista jo vuosia sitten, mutta vasta nyt aloitetaan varsinainen asemakaavoitus. Kortteliin tulee aikanaan kerrostaloja.
Mikkelin Vuorikadun kortteli on nykyisin energiayhtiön varikkona. Kaupunki selvitti rakentamista jo vuosia sitten, mutta vasta nyt aloitetaan varsinainen asemakaavoitus. Kortteliin tulee aikanaan kerrostaloja.

Mikkelissä rakennetaan nyt niin voimakkaasti, että kerrostalotonteista on suoranaista pulaa.
Kyse on nimenomaan aivan ydinkeskustassa ja sen tuntumassa olevista tonteista.
Kaupunkisuunnittelu on tutkinut useita kaavasaneerauksia, joista osa on edennyt, osa ei. Kaavoitusta on valmisteltu sekä yksityisen omistamilla että harvoilla kaupungin omistamilla tonteilla.

Tonteista kysyntää


Kaupungilla itsellään kerrostalorakentamiseen soveltuvaa tonttimaata ei ole tarjolla kaupungin keskustan tuntumassa käytännössä juuri ollenkaan tällä hetkellä.
— Kysyntä on tonteista niin kovaa, että jos kaupungilla olisi tarjota esimerkiksi viisi tonttia rakentajille, ne menisivät vuodessa, sanoo kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa.

Viimeisin suunnittelun kohteeksi noussut alue on Vuorikadulla sijaitseva kortteli, joka nyt on Etelä-Savon Energia Oy:llä vuokralla.


Korttelia on tutkittu rakentamiseen aiemminkin. Nyt on käynnistetty varsinainen kaavatyö.
— Esen kortteli on kaupunkikeskustan viimeinen rakentamaton kortteli, sanoo Peltomaa.
— Kaavamuutos tuo merkittävää helpotusta kerrostalotonttien kysyntään.

Varikko muuttaa

Mikkeli tuo Vuorikadun, Lönnrotinkadun, Joos.Sajaniemenkadun ja Polttimonkadun rajaaman korttelin asemakaavan päätöksentekoon ensi vuoden puolella.
Kortteli on energiayhtiö Ese Oy:llä vuokralla. Kaakkoiskulmassa on yhtiön toimitalo. Muu osa korttelista on Esen varikkoa.


Kaupunkisuunnittelu tutki korttelia jo vuosia sitten, mutta energiayhtiötä ei ole tohdittu häätää paikalta. Nyt tonttitarve ajaa maankäytön muuttamista.

Viiisi tonttia menisi kaupaksi vuodessa. - Hannu Peltomaa


Kiinteístö, jossa Ese toimii, jää kortteliin, ja osa siitä suojellaan asemakaavamerkinnällä. Vuorikadun puolella olevan puurakennuksen ja rapatun asuintalon kohtaloa vielä mietitään.
— Suunnittelu on alussa. Kortteli tulee pääasiassa asumiseen, sanoo kaavoitusinsinööri Kalle Räinä.


Ese-kiinteistön lisäksi korttelissa on maata toista hehtaaria. Rakennusoikeutta on noin 7 000 kerrosneliötä.
Alustava hahmotelma piirtää kortteliin viisi 1 400—1 800 kerrosneliön 3—4 kerroksista kerrostaloa aluetta rajaavien katujen varsille.


Taloja tulee lisää, jos puutalo ja asuintalo puretaan. Keskelle jää korttelipiha. Massoittelu on vielä auki.
Ratkaisematta on myös pysäköinti. Tarkastelussa ovat pintapysäköinti ja kansiratkaisu. Linjaus riippuu rakennustehokkuudesta. |

Marskin aukio auttaisi

Mikkelin kaupungilla on muutama oma tontti keskustan alueella.
Mannerheimintien siilotontin rakentamista on vatuloitu pari vuosikymmentä. Hanke on jarrutellut milloin mistäkin syystä.
Mannerheimintien ja Olkkolankadun kulmauksessa kaupungilla on tonttimaata, mutta rakennukset ovat yksityisomistuksessa.


Marskin aukio on ollut keskustelussa viime aikoina. Kaupunki on tilannut konsultilta ehdotuksia aukion rakentamiseksi ja pysäköintiolojen järjestämiseksi.
— Esen korttelin lisäksi Marskin aukio auttaisi kysyntäpaineeseen, sanoo Peltomaa.
Pysäköintialueena toimiva aukio on asemakaavassa julkisten rakennusten aluetta.
Mikkelissä on viime päivät spekuloitu aukion käyttämistä kouluremontin väistöparakkien sijoituspaikkana. Peltomaan mukaan tämä ei estä tulevaa maankäyttöä, sillä mahdollinen rakentaminen tapahtuisi vasta vuoden 2020 tienoilla.


Olennaisesti enemmän rakennusmaata tonttitarjontaan on tiedossa sitten, kun satamalahden hanke lähtee liikkeelle. Alue on odottanut keskustan osayleiskaavan valmistumista.

Yksityinen sektori investoi

Kerrostalorakentamista on Mikkelissä käynnissä useana yksityisen rakennusliikkeen hankkeena.
Rakennusliike YIT valmistelee Graanin rantaan peräti 17 kerrostalon kokonaisuutta. Mannerheimintiellä on valmistumassa Ola Oy:n kohde ja Puistokadulla FH Rakentajien kaksi taloa.