Kyselyn perusteella mäntyharjulaiset ovat pääosin tyytyväisiä kuntaansa, ja kaikkein tyytyväisimpiä ovat keski-ikäiset – Viestintä voisi olla avoimempaa

Yritysten tarpeita voisi huomioida paremmin, ilmeni tutkimuksessa.

Mikko Kontti

Mäntyharjua suosittelisi asuinpaikkana 43 prosenttia vastaajista, 24 prosenttia ei. 34 prosenttia ei ota kantaa.
Mäntyharjua suosittelisi asuinpaikkana 43 prosenttia vastaajista, 24 prosenttia ei. 34 prosenttia ei ota kantaa.

Mäntyharjulaiset pitävät asuinkuntaansa viihtyisänä ja turvallisena asuinympäristönä.

Parannettavaa puolestaan olisi viestinnässä ja yritysten tarpeiden huomioimisessa.

Arviot perustuvat Taloustutkimuksen tekemään Kuntien asukaskokemus -tutkimukseen, jossa satunnaisotannalla haastateltiin 100 kuntalaista.

Samaan tutkimukseen osallistui 14 muuta kuntaa. Muiden kuntien keskimääräisiin arvosanoihin verrattuna Mäntyharju sai omalta väeltään pääosin hieman myönteisempiä arvioita, vaikka kyselyn toteutusaikana kesällä olivat jo tiedossa muun muassa kivulloiset kouluratkaisut. Mäntyharju päätti sulkea kaksi koulua, Kirkonkylän koulun ja Toivolan kyläkoulun.

Tuloksia maanantai-iltana kunnanvaltuustolle esitellyt Taloustutkimuksen Kari-Pekka Töyrylä ei paljoksunut esimerkiksi suurta muuttoa pohtivien määrää. Hän tulkitsi sen olevan normaalia, koska nuoret suunnittelevat lähtevänsä muualle koulutuksen perässä.

Joka neljäs ei suosittelisi

Tyytyväisimmän ikäryhmän muodostavat 35–50-vuotiaat.

Kaikista vastaajista 38 prosenttia ilmaisi tyytyväisyytensä asuinpaikkaan kiitettävällä arvosanalla. 8 prosenttia antoi arvosanaksi kuutosen tai huonomman.

Vastaajista 43 prosenttia totesi, että voisi suositella kotipaikkakuntaa muille asuinpaikkana. 24 prosenttia ei ryhtyisi suosittelijaksi.

Pitkät etäisyydet työpaikoille ja palvelujen harventuminen koetaan puutteiksi.

Huonoimmat arvosanat kunta sai siitä, ettei yritysten tarpeita huomioida riittävästi. Yli puolet vastaajista katsoo myös, ettei asioista viestitä aktiivisesti ja avoimesti.

– Kokonaistulos on positiivinen ja kertoo siitä, että kuntalaiset näkevät asiat myönteisemmin kuin mitä esimerkiksi sosiaalisen median kautta välittyy, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen (kesk.).

Hän toteaa, että parantamisen varaa on aina. Yritysten kanssa kunta aikoo järjestää kehittämispalaverin elinkeinoasioiden hoidosta.

Tutkimuksessa kysyttiin myös muun muassa sitä, missä määrin vastaaja olisi itse valmis osallistumaan asioiden kehittämiseen asuinpaikkakunnallaan. Yli puolta vastaajista ei kiinnosta ollenkaan. Töyrylän mukaan samoin vastataan muissakin kunnissa.