”Rahaa ei ole nyt eikä lähivuosina” — Jaalantielle Mäntyharjuun ei tipu uutta asfalttia sadoista allekirjoituksista huolimatta

Pohjois-Savon ely-keskuksen viesti mäntyharjulaisille oli tyly: Jaalantietä vilkkaampiakin teitä jää päällystämättä, joten toivoa uudesta asfaltista ei ole.

Jussi Lopperi

Sadat ihmiset toivoivat, että Jaalantielle ilmestyy asfalttikoneita. Toive oli turha.

Edes satojen ihmisten allekirjoittama adressi ei tuo uutta päällystettä mäntyharjulaiselle Jaalantielle.

Pohjois-Savon ely-keskus tunnustaa vastauskirjeessään asfaltoinnin tarpeen, mutta ilmoittaa, ettei rahaa ole.
Kirjeen mukaan nykyisillä tiedoilla päällystäminen ei ole mahdollista lähivuosien aikana.

Ely-keskus muistuttaa, että päällystettävien kohteiden valintaa ohjaavat Liikenneviraston asettamat tavoitteet tieverkon kunnolle.
Ely-keskus seuraa tieverkon kuntoa säännöllisillä mittauksilla ja tarkastuksilla.

Päätieverkon ulkopuolella päällystetään vain kaikkein huonokuntoisimpia kohteita. — Ely-keskus— Päätieverkon ulkopuolella päällystetään vain kaikkein huonokuntoisimpia kohteita. Ely-keskuksen alueella on lukuisia Jaalantietä vilkkaammin liikennöityjä teitä, joita ei ole mahdollista päällystää nykyisellä perusväylänpidon rahoitustasolla.

Maantie 4164 eli Jaalantie on päällystetty viimeksi vuonna 1987.
Tiellä liikkuu keskimääräinen 282 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten tie kuuluu vähäliikenteiseen tieverkkoon.

Jaalantielle vaadittiin asfaltointia adressilla, johon tuli yhteensä 345 allekirjoitusta. Myös Mäntyharjun kunta oli allekirjoittajien kanssa samaa mieltä.