Mikkelin tuntuva investointiohjelma alkaa näkyä velkamäärässä – Koulu- ja päiväkotiverkon uusiminen laitetaan liikkeelle

Mikkeli pitää verotuksen nykytasolla ensi vuonna. Ensi vuoden budjettiesitys on vain niukasti ylijäämäinen. Rakentamista on luvassa poikkeuksellisen paljon.

Jaakko AvikainenMikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen esitteli kaupungin
ensi vuoden talousarvion virkamiesversion keskiviikkona. Seuraavaksi
budjettiesitys lähtee luottamusjohdon käsittelyyn. Valtuusto päättää budjetista
lopullisesti joulukuussa.
Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen esitteli kaupungin ensi vuoden talousarvion virkamiesversion keskiviikkona. Seuraavaksi budjettiesitys lähtee luottamusjohdon käsittelyyn. Valtuusto päättää budjetista lopullisesti joulukuussa.

Mittavaksi nousevan investointiohjelman rahoitus on erityistarkkailussa Mikkelin kaupungin ensi vuoden talousarviossa ja lähivuosien taloussuunnitelmassa.

Kaupungin investointimenot ovat ensi vuonna peräti runsaat 50 miljoonaa euroa. Nettotaso on yli 47 miljoonaa euroa.

Investointipottia nostaa tekeillä oleva uusi jätevedenpuhdistamo, johon ensi vuonna menee 15 miljoonaa euroa.

Muut investointikohteet eivät ole yhtä järeitä, mutta kuitenkin puhutaan isoista summista.

Mikkeli aloittaa ensi vuonna kaupunkirakenneselvityksen esitysten pohjalta uuden aluekoulun rakentamisen Urpolaan. Aloitukseen varataan viisi miljoonaa euroa.

Kaupunki toteuttaa itse kaksi päiväkotia, Kalevankankaan ja Rantakylän päiväkodit. Kummankin investointi liikkuu kolmen miljoonan euron tasolla.

Kolme miljoonaa menee myös uuden Viitostie-hankkeen kaupungin vastuisiin.

Hänninkentälle rakennetaan uusi kahden miljoonan euron huoltorakennus, mutta palloilupiirien odottelemaa Kalevankankaan palloiluhallia ei ensi vuoden investointiohjelmassa näy.

Mikkeli aloittaa ensi vuonna uuden aluekoulun rakentamisen Urpolaan. Arkistokuva.
Mikkeli aloittaa ensi vuonna uuden aluekoulun rakentamisen Urpolaan. Arkistokuva.

Kaupunginjohtajan esityksessä kuntavero pysyy ennallaan

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen esitteli kaupungin ensi vuoden talousarvion virkamiesversion keskiviikkona iltapäivällä.

Budjettiesitys lähtee siitä, että kuntavero pysyy ennallaan Mikkelissä eli 20,25 prosentissa. Myös kiinteistöverot säilyvät ennallaan.

Tänä vuonna Mikkeli tekee nykynäkymien mukaan kahden miljoonan euron alijäämäisen tilinpäätöksen. Ensi vuoden budjetti puolestaan on laskettu niukasti ylijäämäiseksi. Käytännössä kyseessä on nollatulos.

Kaupunki laskee tasapainottavansa taloutensa suunnitelmakaudella  2019—2023 niin, että tulos on ylijäämäinen ja vuosikate liikkuu 25 miljoonan euron tasolla.

Talouden uhkia on muun muassa siinä, että sote-kuntayhtymä Essote on tekemässä tänä vuona viiden miljoonan euron alijäämäisen tilinpäätöksen. Lisäksi sote- ja maakuntauudistus vie kaupungilta valtionosuuksia runsaat miljoona euroa vuodessa vuoteen 2024 saakka.

Talousasemaan vaikuttaa myös se, että kaupunki varautuu käytöstä poistuvien kiinteistöjen purkumenoihin ja tasearvojen poistoihin 2,5 miljoonalla eurolla vuosittain.

Toimintakate on ensi vuonna -304,7 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat 111 miljoonaa ja verotulot noin 212 miljoonaa euroa.

Vuosikate on budjettiesityksen mukaan 19,5 miljoonaa euroa ensi vuonna. Kaupunki tähtää siihen, että vuosikatetta saadaan nostettua suunnitelmakauden aikana.

Taustalla on velkakysymys. Jos vuosikate on suunnitelmakaudella esimerkiksi 20 miljoonaa euroa, velka nousee 300 miljoonaan euroon vuoden 2023 lopussa.

Tuntuvien investointien vuoksi lainarahoitustarve on noin 249 miljoonaa euroa, mikä tekee 4 584 euroa asukasta kohden.

Kuluvan vuoden lopussa Mikkelin velka on noin 219 miljoonaa euroa, 4 045 euroa asukasta kohden.

Vuodelle 2019 on budjetoitu toimintatuloja 107,7 miljoonaa ja toimintakuluja 412,5 miljoonaa euroa.