Mikkelin Rantakylän tietä päällystetään 12 kilometrin pätkä ensi kesänä — Ely-keskuksen päällystysrahat vähenivät viime vuodesta

Kantatietä 62 päällystetään kahdesta kohdasta. Myös Kangasniemellä uusitaan kulunutta päällystettä.

Seppo Rautiovaara

Asfalttimiehiä ja -naisia ei ensi kesänä nähdä Etelä-Savon teillä ruuhkaksi asti.
Asfalttimiehiä ja -naisia ei ensi kesänä nähdä Etelä-Savon teillä ruuhkaksi asti.

Rantakyläntie Mikkelissä saa reilut 12 kilometriä uutta päällystettä ensi kesänä.
Kantatie 62 saa myös uutta päällystettä kahdelle osuudelle. Anttolan ja Piskolan noin 11 kilometrin väli päällystetään, samoin saman tien osuus Huuhkalan ja Käyhkään välillä, Puumalan itäpuolella.


Kolmas päällystettävä tieosuus on Kortesalmen ja Kangasniemen välinen 14 kilometrin osuus tiellä numero 616.

Pohjois-Savon ely-keskus käyttää tänä vuonna päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon Itä-Suomessa noin 17 miljoonaa euroa. Summa on kuusi miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.


Ylläpitotyöt muodostuvat teiden uudelleenpäällystystöistä, päällysteiden paikkauksista sekä tiemerkintöjen kunnostamisesta.

Sorateiksi kunnostetaan noin 17 kilometriä huonokuntoisia ja vähäliikenteisiä maanteitä. Juvalla muutetaan soratieksi muutaman kilometrin tieosuus Summalassa, tiellä 15166.