Valtio perii Mikkeliltä takaisin yli 15 miljoonaa euroa Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksia — Kaupunki ja opetusministeriö ovat eri mieltä valtionosuustulkinnasta

Pitkään jatkunut neuvottelu valtionosuuksista ei auttanut, vaan Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti keskiviikkona takaisinperinnästä.

Mikkelin kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat neuvotelleet viime vuodesta saakka opiston ja liikelaitoksen valtionosuuksista. Osapuolilla on näkemysero valtionosuuksien tulkinnasta.
Mikkelin kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat neuvotelleet viime vuodesta saakka opiston ja liikelaitoksen valtionosuuksista. Osapuolilla on näkemysero valtionosuuksien tulkinnasta.

Mikkelin kaupunki joutuu maksamaan takaisin Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksia.

Maksuun tulee vuosilta 2013–2017 peräti 15,6 miljoonaa euroa valtionosuuksia. Ministeriö tiedotti asiasta verkkosivuillaan keskiviikkona iltapäivän lopulla.

Perintäpäätöksessä ministeriö katsoo, että kaupunki on toiminut lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain säännösten vastaisesti ilmoittaessaan Otavan opiston lukiokoulutuksen oppilasmääriä.

Ministeriön mukaan kaupunki on ylittänyt järjestämisluvassa säädetyn enimmäismäärän valtionosuuksien laskemista ja määräämistä varten.

Ministeriön mukaan kansanopistojen järjestämää lukiokoulutusta koskevassa selvityksessä ilmeni, että kaupungin ylläpitämässä Otavan opistossa on lukiokoulutuksen sisäoppilaitosopiskelijoita ollut useita satoja, vaikka opiskelijamäärä oli lukiokoulutuksen järjestämisluvassa rajattu enintään 50 opiskelijaan.

Mikkelin kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö eivät jaa samaa näkemystä asiasta. Kaupunki toteaa keskiviikko-iltana tiedotteessaan, että  sen näkemyksen mukaan nettilukiolaiset eivät ole sisäoppilaitosopiskelijoita, vaan heidät katsotaan kaupungin yleisen lukiokoulutuksen järjestämisluvan piiriin kuuluviksi.

Kaupungilta peritään nyt takaisin tarkkaan ottaen 15 648 033 euroa Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitusta. Takaisin perittävää määrää on kohtuullistettu luopumalla korkojen perinnästä.

Perittävää määrää on kohtuullistettu luopumalla korkojen perinnästä.

Koko käsittely on ollut ministeriön toivomuksesta ei-julkinen. Ministeriö ja kaupunki eivät ole kumpikaan kommentoineet asiaa julkisuudessa.

Kaupunki ja ministeriö ovat neuvotelleet opiston valtionosuuksista viime vuodesta saakka.

Ministeriö ja kaupunki ovat sopineet kuluvan vuoden ja tulevien vuosien valtionosuuksista, mutta erimielisyys kohdistuu aikaisempiin vuosiin.

Osapuolten kesken on näkemysero siitä, miten kaupungin lukiokoulutuksen järjestämisluvan valtionosuutta tulkitaan.

Näkemysero koskee liikelaitos Otavian antamaa nettilukiokoulutusta ja sen valtionosuutta.

Lukiokoulutusta antavat sekä vapaan sivistystyön sisäoppilaitos että Otavan opiston liikelaitos, joka nykyisin on ristitty liikelaitos Otaviaksi.

Kansanopiston oppilasmäärä on rajoitettu, mutta liikelaitoksen ei.

Liikelaitos tarjoaa vapaan sivistystyön koulutusten lisäksi verkossa toimivaa nettilukiota, jossa voi suorittaa aikuislukion oppimäärän verkko-opintoina sekä aikuisten perusopetusta.

Opiston lukiokoulutus, sisäoppilaitosmuoto, liikelaitos ja järjestämislupa sekä valtionosuus on pakettina monipolvinen vyyhti, jossa on sekoittunut Otavan opisto kansanopistona ja liikelaitoksena.

Kaupungilla on lukiokoulutuksen järjestämislupa, jossa on oppilasrajoitus Otavan opistossa sisäoppilasmuotoisena järjestettävästä lukiokoulutuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan sisäoppilasopetuksen opiskelijamäärä on ylitetty ja lukiokoulutuksen ehtoja rikottu.

Ministeriö tulkitsee, että nettilukion opiskelijat ovat olleet Otavan opiston opiskelijoita, eivätkä liikelaitos Otavan opiston opiskelijoita. Mikkeli on toista mieltä.

Liikelaitos Otavan opiston aikuisille suunnattu nettilukio on kaupungin tulkinnan mukaan osa kaupungin järjestämää lukiokoulutusta.

Lukiokoulutuksesta vastaa kunta, eikä oppilasmääriä ole mitenkään rajoitettu.

Juttua muokattu 18.12. kello 19.15. Juttuun lisätty Mikkelin kaupungin näkemys takaisinperinnästä.