Essoten taloutta uhkaa sittenkin kahdeksan miljoonan euron ylitysriski, kuntayhtymä aikoo aloittaa yt-neuvottelut — Vesa Vestala: ”Kaikkien on tehtävä kaikkensa kulukasvun rajoittamiseksi, elämme epävarmuuden tilassa”

Kuntayhtymä aikoo tasapainottaa talouttaan ensisijaisesti henkilöstötoimilla. Kaikkiaan Essote tavoittelee tänä vuonna noin kolmen miljoonan euron säästöä, ja noin viiden miljoonan euron ylitys aiotaan siirtää ratkaistavaksi tulevina vuosina.

Vesa Vuorela

Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen palvelut ja työntekijät siirtyivät Essotelle vuoden aikana. Tästä syntyi miljoonan euron lisäkulu, johon Essote ei ollut varautunut etukäteen. Kuvituskuva.

Sote-kuntayhtymä Essote arvioi vielä kesällä, että kuntayhtymän sopeuttamistarve on noin viisi miljoonaa euroa. Nyt on osoittautunut, että taloustilanne on arvioitua huonompi: talousarvion ylitysennuste on kahdeksan miljoonaa euroa.

Essote tavoittelee tänä vuonna noin kolmen miljoonan euron säästöä. Noin viiden miljoonan euron ylitys aiotaan siirtää ratkaistavaksi tulevina vuosina.

Essote aikoo aloittaa yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi mahdollisimman pian. Näin esitetään Essoten hallituksen esityslistalla.

Essoten johtoryhmä kokoaa parhaillaan esityksiä talouden tasapainotustoimiksi. Kuntayhtymän mukaan on mahdollista, että ”osa toimista kohdistuu henkilöstöön”. Mahdollisten toimien luettelo täsmentyy loppusyksyn aikana, mutta ne voivat Essoten mukaan olla esimerkiksi ”muutoksia tehtävissä ja siirtoja toisiin tehtäviin”.

Kuntayhtymä aikoo tasapainottaa talouttaan ensisijaisesti henkilöstötoimilla. Niillä Essote tavoittelee kahden miljoonan euron nettomenojen vähennystä tänä vuonna. Essoten esityslistalla todetaan, että ”erityinen huomio on lomapalkkavelan hallinnassa”.

— Lomapalkkavelan hallinnalla voi olla jo noin miljoonan euron vaikutus. Lomat pidetään lomakausien aikana, niitä ei esimerkiksi säästellä seuraaville vuosille. Lisäksi sijaistyövoiman käyttöä on harkittava tarkasti. Ei meille tule ehdotonta sijaiskieltoa, mutta on entistä tarkemmin katsottava, mihin tilanteisiin sijaisia palkataan, linjaa Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.

Voiko tulla lomautuksia tai irtisanomisia?

— Ei vielä tässä kohtaa. Katsomme, mitä saadaan tehtyä ensin kevyemmillä toimilla. Joka tapauksessa tarkennamme ohjeistusta esimiesportaalle, jotta kaikki ovat perillä oikeasta tilanteesta, Vestala vastaa.

— Nyt on se paikka, jolloin ei tehdä mitään ylimääräisiä palkkaratkaisuja, oteta sijaisia tai lisää henkilöstöä. Kaikkien on tehtävä kaikkensa kulukasvun rajoittamiseksi.

Muutoksia hallintosääntöön, säästöä hankinnoissa

Essoten mukaan säästötoimien valmistelu on jo alkanut osana talouden tasapainotusohjelmaa, joka sisältyy kuntayhtymän johtajan vuoden 2019 talousarvioesitykseen.

Lisäksi Essote aikoo tehdä hallintosäännön muutoksia. Kuntayhtymän mukaan niillä voidaan vaikuttaa muun muassa kuntayhtymän yhtenäisen palkkalinjan hallintaan.

Essote pohtii myös parhaillaan, mitä muutoksia voidaan tehdä kuntayhtymän hallinto- ja palveluorganisaatiossa sekä johtamisjärjestelmissä.

— Ensi viikolla keskustelemme, mitä ne ovat. Tällä hetkellä ne ovat vielä valmistelussa, Vestala sanoo.

Muut säästötoimet liittyvät hankintoihin ja ostopalveluihin, missä Essoten tavoitteena on säästää 0,9 miljoonaa euroa. Vestalan mukaan hankintoja voidaan esimerkiksi viivästyttää tai tehdä niitä entistä halvemmalla esimerkiksi kilpailuttamisen keinoin.

Tuustaipaleen kuntoutusmiskeskuksen palvelujen siirtymisestä Essotelle miljoonan euron lisäkulu

Essoten hallituksen esityslistan mukaan kuntayhtymän taloustilanne on arvioitua huonompi monesta eri syystä.

Asiakasmaksuja alentavaa indeksitarkistusta ei huomioitu tämä vuoden talousarviossa, koska se ei ollut tiedossa marraskuussa 2017. Asiakasmaksujen alenema on miljoona euroa.

Essote varasi palkankorotuksiin alueen kuntien esitysten mukaisesti 0,5 prosentin kasvuvara, mutta todellisuudessa tammikuussa tehdyt palkankorotukset olivat merkittävästi suuremmat. Palkankorotuksista ja lisäsijaistyövoiman käytöstä syntyy kuntayhtymälle kolmen miljoonan euron lisäkulu.

Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen palvelut ja työntekijät siirtyivät Essotelle vuoden aikana. Tästä syntyi miljoonan euron lisäkulu, johon Essote ei ollut varautunut etukäteen.

— Se oli yksittäinen suurin toiminnanmuutos, joka tapahtui tämän vuoden talousarvion hyväksymisen jälkeen. Essoten rahoituspohja on erilainen kuin Itä-Suomen päihdehuollon: meillä ei ole sellaisia omaisuusvirtoja, joita he osittain käyttivät toiminnan rahoittamiseen. Tuustaipale oli kattanut toimintaansa muun muassa myymällä metsää ja muuta omaisuutta, Vestala sanoo.

Essoten ostot muista sairaaloista ovat kasvaneet miljoona euroa, lastensuojelun ylitysarvio on 0,8 miljoonaa euroa. Syynä ylitykseen ovat Essoten mukaan lisääntyneet huostaanotot.

Aineissa ja tarvikkeissa merkittävin on hoitotarvikkeiden kulujen muutos, mutta myös kaukolämmön ja sähkön kulut ovat merkittävästi yli arvioidun. Lisäksi poistoja lisäävät Esper-hankkeen väistökulut.

— Toimintaympäristömme on muuttunut koko ajan. Elämme epävarmuuden tilassa. Tuleeko sote-uudistusta ylipäänsä vai eletäänkö kuntayhtymänä vielä vuosia eteenpäin?

15 miljoonan euron pitkäaikainen laina Esper-hankkeeseen

Essoten hallituksen kokous on keskiviikkona 19. päivä. Esityslistalla on myös Esper-hankkeen pitkäaikainen rahoitus.

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen esittää hallitukselle 15 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostamista aiempien päätösten mukaisesti.

Esityksessä ehdotetaan, että hallitus valtuuttaa talousjohtajan nostamaan 15 miljoonan euron lainan Kuntarahoitus Oy:ltä kuntayhtymän korkopolitiikan mukaisesti.

Juttua muokattu 14.9. kello 20.45. Lisätty täsmennys: "Essote tavoittelee tänä vuonna noin kolmen miljoonan euron säästöä. Noin viiden miljoonan euron ylitys aiotaan siirtää ratkaistavaksi tulevina vuosina."