Pieksämäen Vesi Oy hakee lupaa biokaasuyksikölle – Kaasulla on tarkoitus tuottaa jätevesilaitoksen pyörittämiseen tarvittava sähkö

Laitoksen hajuhaitat saadaan minimoitua ja lieteralli Kuopioon loppuu.

Arja Reinikainen

Pieksämäen Vesi Oy:n keskuspuhdistamolla on toteutetty mittava kiinteistön ja kiinteistötekniikan saneeraus, joka on juuri valmistunut.
Pieksämäen Vesi Oy:n keskuspuhdistamolla on toteutetty mittava kiinteistön ja kiinteistötekniikan saneeraus, joka on juuri valmistunut.

Pieksämäen Vesi Oy tulee jatkossa käyttämään biokaasua laitoksen tarvitseman sähkön ja lämmön tuottamiseen.

Yhtiö on hakenut ympäristölupaa biokaasuprosessille.

Biokaasuyksikkö tulee olemaan kiinteä pala puhdistamolietteen jatkokäsittelyä jätevedenpuhdistamon yhteydessä.

– Biokaasulaitoksen avulla saamme puhdistamolietteen orgaanista kuormaa pienennettyä minimiin, jolloin riski laitoksen aiheuttamista hajuhaitoista minimoituu ja lisäksi monen tuhannen tonnin vuosittainen lieteralli Kuopiossa sijaitsevalle jatkokäsittelylaitokselle poistuu, toteaa Pieksämäen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Matti Laaksonen.

Pieksämäen Veden puhdistamo tuottaa vuodessa noin 2 500 tonnia puhdistamolietettä. Nykyisellään se kuljetetaan noin 100 rekkakuormalla Kuopioon.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on Laaksosen mukaan 1–1,3 miljoonaa euroa.

– Kustannukset sekä toteuttamisaikataulu riippuvat lupaprosessista. Tavoitteena on kuitenkin päästä aloittamaan rakentaminen jo tämän vuoden puolella, kertoo Laaksonen.

Ei pelkkä ympäristöteko

Laaksonen toteaa, että biokaasu on tärkeä osa kiertotaloutta ja se edistää alueen vähähiilisyystavoitteita.

Pelkästä ympäristöteosta ei ole kysymys, vaan biokaasulaitoksen tuottama kaasu on tarkoitus hyödyntää puhdistamolla sähkönä ja lämpönä, siten että laitoksesta tulee käytännössä lähes energiaomavarainen.

– Tuskin tämä nyt suoraan laskee kuluttajahintojamme, mutta paine vesimaksujen korotukselle vähenee, summaa Laaksonen talousvaikutuksia.

Puhdistamolietteen tuottama kaasu mahdollistaa yli 100 000 euron vuosittaiset säästöt puhdistamon energiankulutuksessa.

Ensimmäisessä vaiheessa yksikön tuottama sähkö menee laitoksen oman sähkön ja lämmön tuottamiseen.

Laaksonen kuitenkin toteaa, että hankkeessa on huomioitu mahdollisuus laajentamiseen.

– Biokaasulle näyttäisi olevan Pieksämäellä laajemminkin kysyntää, toteaa Pieksämäen kaupungin elinkeinojohtaja Markus Vesterinen.

Pieksämäen Vesi Oy on tehnyt vuonna 1974 käyttöönotetulla keskusjätevedenpuhdistamolla prosessilaitteiston parannuksia ja saneerauksia koko toiminnan aikana.

Viimeisimpänä keskuspuhdistamolla toteutettiin laaja kiinteistön ja kiinteistötekniikan saneeraus, joka on juuri valmistunut.

Kiinteistön osalta peruskorjauksen kustannukset olivat 3,6 miljoonaa euroa. Kaupunki vastaa niistä alkuvaiheessa, mutta perii ne Pieksämäen Vesi Oy:tä vuokran muodossa takaisin.