Mikkeli kiistää luottamushenkilön näkemykset tonttipolitiikan korruptiosta ja painostuksista – Kaupunginhallitus totesi, että "perättömien puheiden levittäminen on paheksuttavaa"

Vesa Vuorela

Mikkelin Saksalan kaupunginosan rakentamaton tonttialue on esimerkki tapauksista, joita on otettu esille spekuloitaessa tonttien luovutuksia ja asemakaavasta poikkeamisia.
Mikkelin Saksalan kaupunginosan rakentamaton tonttialue on esimerkki tapauksista, joita on otettu esille spekuloitaessa tonttien luovutuksia ja asemakaavasta poikkeamisia.

Mikkelin kaupunki katsoo, että kaupungin asioiden käsittelyssä ja kaupunkiorganisaatiossa ei ole nähtävissä rakenteellista korruptiota.

Samoin kaupunki arvioi, että asioiden valmistelussa ei ole osoitettavissa painostusta.

Kaupungin kannan määritteli kaupunginhallitus maanantain kokouksessaan. Näkemys todettiin hallituksessa, kun käsittelyssä oli yhteenveto rakenteellista korruptiota koskevista väitteistä.

Muodollisesti hallituksen päätös oli ainoastaan se, että käsittely merkittiin tiedoksi.

Hallitus kuitenkin teki lisäyksen päätökseen.

Hallitus "toteaa yleisellä tasolla, että perättömien puheiden levittäminen on paheksuttavaa".

Lisäksi hallituksen mukaan "kaupunki pahoittelee asian johdosta viranhaltijoille, muille yksityisille henkilöille ja yrityksille aiheutunutta haittaa".

Kaupunginhallituksen mukaan "kaupunki pahoittelee asian johdosta viranhaltijoille, muille yksityisille henkilöille ja yrityksille aiheutunutta haittaa".

Käsittelyn taustalla on viime vuoden keväällä julkisuudessa ollut mielipidekirjoitus, jossa valtuuston varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen (sd.) käsitteli muun muassa korruptiota ja kaupungin tonttiluovutuksen menettelyä.

Taavitsainen puuttui tekstissään muun muassa päätöksenteon läpinäkyvyyteen sekä poikkeamislupa- ja tonttikäytäntöihin.

Lisäksi hän eritteli esimerkkejä kohteista, joissa hänen mukaansa päätöksenteossa on erityisesti tarkasteltavaa.

Taavitsaisen mukaan hän ei ole syyttänyt ketään korruptiosta. Hän muun muassa kysyi, miksi Mikkelissä on rakennettu poikkeamisluvilla vastoin kaavamääräyksiä ja miksi kaupunki myy ja vuokraa tontteja kaavan vastaiseen käyttötarkoitukseen.

Kaupunginhallitus pyysi keväällä Taavitsaiselta selvityksen kirjoituksen taustoista. Taavitsainen antoi selvityksen, jonka kaupunginhallitus merkitsi tuolloin tiedoksi ilman muita päätöksiä.

Maanantain hallituksen esityslistalla oli saman suuntainen päätösesitys, eli asia merkittiin tiedoksi.

Listan valmistelutekstissä käydään läpi esitettyjä väitteitä. Kaupungin lainopillinen osasto kokosi kiistanalaisista väitteistä selvityksen, joka käytännössä kumoaa ja kiistää Taavitsaisen esittämät näkemykset.