Vain hetken kukkiva idänkurho on saamassa Mäntyharjun Tommolasta rajatun elinalueen, johon ei saa kajota — Miksi tuntematonta ja lähes näkymätöntä kasvia suojellaan?

Ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijan mukaan kaikkien uhanalaisten lajien säilyminen pitää turvata ”periaatesyistä”. Tommolaan on kehittynyt iso idänkurhon esiintymä, jossa kasvaa yli sata yksilöä.

Lauri Puhakainen

Idänkurho on mykerökukkainen, monivuotinen kasvi, joka kasvaa useita vuosia lehtiruusukkeena, kukkii vain kerran ja kuolee kukittuaan.
Idänkurho on mykerökukkainen, monivuotinen kasvi, joka kasvaa useita vuosia lehtiruusukkeena, kukkii vain kerran ja kuolee kukittuaan.

Etelä-Savon ely-keskus haluaa rajata Mäntyharjun Tommolasta reilun puolen hehtaarin alueen uhanalaisen idänkurhon esiintymispaikaksi.
Mäntyharjun kunnanhallitus puoltaa lausunnossaan alueen rajaamista.

Idänkurho on Savonlinnan nimikkokasvi, mutta hyvin tuntematon. Millaisesta kasvista on kysymys, ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Marika Koskinen?

— Idänkurho, Carlina biebersteinii, on erittäin uhanalainen, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu sekä luonnonsuojelulaissa mainittu erityisesti suojeltava laji.Se on mykerökukkainen, monivuotinen kasvi, joka kasvaa useita vuosia lehtiruusukkeena, kukkii vain kerran ja kuolee kukittuaan.

Idänkurhon kasvupaikkoja ovat kaskialueiden ahot sekä peltojen ja teiden pientareet. Miksi Tommolan esiintymispaikka on tärkeä?

— Metsälaidunnus ja samalla idänkurhon vaatimat avoimet kasvupaikat ovat vähentyneet, ja nykyisin suurimmat esiintymät sijaitsevat teiden pientareilla. Tommolassa on yksi koko maan suurimmista esiintymisistä, sillä alueella kasvaa yli sata yksilöä. Noin puolet nykyesiintymistä on pienempiä.
— Lajiesiintymiä suojellaan siellä, minne esiintymä on sattunut kehittymään ja missä se on säilynyt nykypäivään.


Mitä esiintymispaikan rajaaminen tarkoittaa käytännössä?

— Kaikki sellainen toiminta, joka heikentää lajin elinolosuhteita, on kiellettyä, kuten esimerkiksi rakentaminen, maaperän vahingoittaminen ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen.
— Käytännössä se tarkoittaa, ettei alueella saa kaivella mitään, jotta kasvi saa olla rauhassa.
— Idänkurho on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji, mutta rajauksella esiintymä saa lisäsuojaa. Rajattu alue merkitään peruskarttaan, jotta tieto huomioitavista suojeluarvoista on kaikkien saatavilla.

Käytännössä esiintymispaikan rajaaminen tarkoittaa, ettei alueella saa kaivella mitään, jotta kasvi saa olla rauhassa. — Marika Koskinen


Idänkurho on ulkonäöltään melko vaatimaton ja näkymätön kasvi. Miten esiintymät löytyvät?

— On totta, että idänkurho ei ole kaunis eikä näyttävä vaan enemmän ohdakemainen kasvi. Yleensä esiintymät löytyvät niin, että retkeilijät törmäävät kasviin sattumalta ja ilmoittavat meille. Osa löytyy myös esimerkiksi kaavoitukseen liittyvien luontoselvitysten kautta.


Miksi idänkurhon suojelu on tärkeää?

— Suojelutarve tulee lajin uhanalaisuudesta ja lajiomaisuuksista, joilla on suojeluarvoja. On periaate, että kaikkien uhanalaisten lajien säilyminen pitää turvata, koska muuten luonnon monimuotoisuus heikentyy.
— Kaikilla lajeilla on oma paikkansa ravintoketjussa ja luonnon suuressa kokonaisuudessa. Lisäksi Etelä-Savolla on idänkurhon suhteen erityisvastuuta, koska lajin esiintymispaikoista suurin osa sijaitsee täällä.