Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi korona-avustuksia korkeakouluille – Xamk sai 135 000 euroa opiskeluhyvinvoinnin lisäämiseen

Yhteisöllisyyttä ja opiskeluhyvinvointia pyritään lisäämään muun muassa verkkotutoroinnilla.

Vesa Vuorela

Xamk toimii Etelä-Savon lisäksi myös Kymenlaaksossa. Yksi kampuksista on Mikkelissä.
Xamk toimii Etelä-Savon lisäksi myös Kymenlaaksossa. Yksi kampuksista on Mikkelissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee korkeakouluja sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntia yhteensä 6 miljoonan euron erityisavustuksilla. Erityisavustukset on tarkoitettu koronaepidemian vuoksi toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tukea.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu eli Xamk sai avustusta 135 000 euroa. Raha on tarkoitus käyttää yhteisöllisyyden ja opiskeluhyvinvoinnin lisäämiseksi verkkotutoroinnin ja muun matalan kynnyksen ohjauksen avulla. Hankkeen osatoteuttajana on Xamkin opiskelijakunta Kaakko.

Koko Suomessa avustuksia haettiin yli 16 miljoonan euron edestä. Avustuksia myönnettiin 38 hankkeeseen.

– Opiskelijoiden jaksaminen on koetuksella koronan vuoksi. Liian moni opiskelija jää yksin. Haluamme avustuksilla mahdollistaa erilaisia tapoja tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Toivonkin, että opiskelijat hyödyntävät näitä uusia palveluja aktiivisesti, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo ministeriön tiedotteessa.

Muissa rahaa saaneissa hankkeissa muun muassa kehitetään ja järjestetään pienryhmä- ja vertaistukitoimintaa, opintopsykologipalveluita sekä vahvistetaan ja kehitetään korkeakouluopiskelijoiden ohjauspalveluita.