EK:n Pulssi: Itä-Suomen pk-yritykset uskovat kysynnän kasvavan - Työllisyyden ei nähdä valitettavasti vahvistuvan vielä ensi vuonnakaan

Pk-Pulssi mittaa pk-työnantajien arvioita kysynnästä, työpaikoista, investoinneista ja ulkomaankaupasta. Kyselytutkimus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Nyt vastauksia saatiin koko maasta 517 eri alojen yrityksiltä.

Soila Puurtinen

Savonlinnalaisen Autoehoste Kaskinen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika
 Kaskinen kertoo, että talouselämässä on näkynyt pientä piristymistä 
tänä vuonna. Yrittämisessä menestyminen erityisesti Savonlinnassa vaatii
 Kaskisen mukaan erikoistumista jollakin alalla.
Savonlinnalaisen Autoehoste Kaskinen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Kaskinen kertoo, että talouselämässä on näkynyt pientä piristymistä tänä vuonna. Yrittämisessä menestyminen erityisesti Savonlinnassa vaatii Kaskisen mukaan erikoistumista jollakin alalla.

Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on Suomessa merkittävästi parempi kuin vuosi sitten. Myös odotukset tulevaan ovat yrityksissä aikaisempaa valoisammat.

Myönteinen vire käy ilmi tuoreesta PK-Pulssi -kyselytutkimuksesta, jonka toteuttaa Elinkeinoelämän Keskusliitto EK. Tutkimus selvittää pienten ja keskisuurten yritysten tilaa ja näkymiä ensi vuodelle.

Laskimme uusia työpaikkoja syntyvän ensi vuonna noin 21 000. - Jari Huovinen

Itä- ja Kaakkois-Suomen pk-yrityksissä ovat näkymät ensi vuoteen kyselyn mukaan muuta maata keskimäärin laimeammat. EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen tosin näkee tuloksissa myönteistäkin.

— Täälläkin ilmassa on yleisesti hyvää kehitystä, mutta ei kaikissa tärkeissä kysymyksissä. Vain kysyntä näyttäisi piristyneen vuoden takaisesta.

— Valitettavasti myönteisyyttä ei merkittävästi sen sijaan näy Itä- ja Kaakkois-Suomen työllisyydessä tai investointien vauhdittumisessa, Huovinen sanoo.

Ensi vuonna Itä- ja Kaakkois-Suomen pk-yrityksissä odotetaan kysynnän edelleen lisääntyvän, mutta työllisyyden ja investointien arvioidaan pysyvän tämän vuoden tasolla.

Joukossa on hyvin pärjääviä, mutta myös huonosti pärjääviä yrityksiä

— Muutosta parempaan ei siis nähdä. Siinä on se selkein ero valtakunnalliseen kuvaan verraten.

Itä- ja Kaakkois-Suomessa on kyllä paljon yrityksiä, joilla menee hyvin, mutta on myös paljon pk-yrityksiä, joilla menee heikosti.

— Teollisuudessa on nyt aavistuksen verran parempi veto päällä kuin palveluissa, Huovinen selvittää.

Yleisesti näyttäisi, että pk-yritysten omistajanvaihdoksissa on menossa varovaista vilkastumista.

Huovisen huomio kiinnittyy siihen, että noin viidennes, eli noin 16 000 pk-yrityksessä omistajanvaihdosta pidetään koko maassa ajankohtaisena.

— Niissä joko suunnitellaan tai jo tehdään omistajanvaihdosta.
Omistajanvaihdokset näyttäisivät koskevan hyvin voimakkaasti eteläsavolaisia pk-yrityksiä. Tämä voi osittain johtua yrittäjien korkeasta keski-iästä.

Tämä voisi taas tuoda näkökulmaa siihenkin, miksi Itä-Suomessa ja Etelä-Savossa yrittäjien odotukset tulevasta vuodesta ovat keskivertoa laimeammat.

— On totta kai ymmärrettävää, ettei työnsä lopettamista suunnitteleva yrittäjä enää aseta yritykselleen suuria kasvu- ja investointitavoitteita.

Itä-Suomessa lähdetään ensi vuoteen takaa-ajoasemista

Itä- ja Kaakkois-Suomesta EK:n PK-Pulssiin tuli vastauksia 81 kappaletta.

Myönteistä toki on, että täällä yrittäjät kokevat jonkin verran tuotteidensa ja palvelujensa kysynnän piristyneen.

— Itä- ja Kaakkois-Suomi joutuvat kyllä lähtemään takaa-ajoasemista ensi vuoteen muuhun maahan verrattuna, mutta toivottavasti kysynnän vilkastuminen alkaa täälläkin näkyä parempana työllisyytenä, Huovinen sanoo.

Kyselytutkimuksen aineistossa on myös selvitetty, kuinka suuri joukko yrityksiä on lisännyt, moniko vähentänyt työntekijöitään.

Valtakunnallinen suunta on ollut tänä vuonna selvästi se, että yli kymmenen hengen yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja, kun taas alle kymmenen hengen yrityksiin niitä tulee vaisummin.

Perhe- ja sarjayrittäminen on oma ilmiönsä Itä-Suomessa ja Etelä-Savossa

Kaksi selkeää erityispiirrettä on Itä-Suomessa. Perheyrittäjyys on täällä vahvaa ja yrittäjät ovat vahvasti sitoutuneita seutuun, jossa he toimivat. Niin kutsuttu sarjayrittäminen taas korostuu Etelä-Savossa  

Sarjayrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyttä, jossa yrittäjä omistaa taloudellisesti toimeliaan yrityksen tai osan siitä, ja hän on aikaisemmin myynyt tai lopettanut omistamansa tai omistamiansa yrityksiä.

— Voi myös sanoa, että Itä-Suomessa ja Etelä-Savossa yrittäjien kokema kotiseuturakkaus on vahva ja arvokas elementti pyörittää omaa yritystään tietyllä alueella. Minusta tämä ilmiö pitäisi valjastaa yhdeksi aluekehityksen rattaaksi, Jari Huovinen EK:sta sanoo.

Koko maassa on nähtävillä nyt aidosti taloudellista kasvua

Pk-Pulssi antaa valtakunnallisesti vahvan viestin pk-yritysten luottamuksesta yritysten hyvään kehitykseen ensi vuonna.

— Nyt, jos koskaan, siihen kasvuun todella uskotaan, kommentoi tutkimusta, EK:n yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen.

Uusien työpaikkojen syntyminen kulkee tavallisesti jälkijunassa silloin, kun ilmassa kasvua. Nyt on toisin. Näyttää siltä, että pk-alojen työllisyydessä olisi tapahtumassa aika isokin muutos parempaan.

— Tämä on siksikin kiinnostavaa, että EK julkaisi hiljattain toisenkin tutkimuksen eli Yrittäjäpaneelin.

Yrittäjäpaneelissa pyrittiin arvioimaan hyvinkin tarkkaan työnantajien vastauksista, paljonko nettomääräisesti uusia työpaikkoja pk-yrityksiin syntyisi ensi vuonna.

— Jos kaikki odotukset täyttyisivät, niin laskimme uusia työpaikkoja syntyvän noin 21 000.

Nyt kahdessa eri tutkimuksessa on vahvistunut siis samansuuntainen tulos. Nyt on selviä viitteitä myös työllisyyden kohentumisesta koko Suomessa.

Vertailuna voi todeta, että laskukauden vuosina uusien työpaikkojen lisäys on ollut vuositasolla 4000–5000 työpaikkaa.

Päättyvä vuosi on sujunut suomalaisissa pk-yrityksissä koko maassa myönteisesti.
— Tilanne kaikilla mittareillamme katsoen on ollut edellistä vuotta parempi.

Kysyntä, työntekijämäärä, ulkomaankauppa ja investoinnit ovat kaikki kehittyneet paremmin tänä vuonna kuin vuonna 2016.

— Maan 85 000 pk-yrityksestä on karkean arviomme mukaan noin 55 000 yritystä vakaan toiminnan tai maltillisen kasvun vaiheessa. Se on iso joukko yrityksiä ja merkittävä asia taloudelle, Huovinen sanoo.