Mikkeliläisille Pia Puntaselle ja Heikki Kupiaiselle myönnettiin kotisetutyön ansiomitalit — Mitali on Suomen Kotiseutuliiton korkein kotiseututyön tunnustus

Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt kahdelle mikkeliläiselle kotiseututyön ansiomitalin. Mitali on liiton korkein kotiseututyön tunnustus. Ansiomitaleja myönnetään tänä vuonna yhteensä seitsemän.

Jaakko Avikainen

Pia Puntaselle myönnettiin kotiseututyön ansiomitali. Mitali luovutetaan 10.8. Tuusulassa järjestettävässä gaalassa.
Pia Puntaselle myönnettiin kotiseututyön ansiomitali. Mitali luovutetaan 10.8. Tuusulassa järjestettävässä gaalassa.

Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt mikkeliläisille Heikki Kupiaiselle ja Pia Puntaselle kotiseututyön ansiomitalit.

Liiton korkeimpia kotiseututyön tunnustuksia eli ansiomitaleja myönnetään kerran vuodessa, ja ne luovutetaan Valtakunnallisten kotiseutupäivien gaalassa 10. elokuuta.

Tänä vuonna mitaleja myönnetään yhteensä seitsemän.

Gaala järjestetään tänä vuonna Tuusulan Rykmentinpuistossa. Mitalit myönnetään merkittäviä maakunnallisia tai valtakunnallisia ansioita kotiseututyössä taikka erittäin merkittäviä ansioita paikallisessa kotiseututyössä saavuttaneille kansalaisille.

Tänä vuonna mitaleja myönnetään yhteensä seitsemän.

Filosofian tohtori Heikki Kupiainen:

Mikkeliläisen filosofian tohtorin, lehtori Heikki Kupiaisen ansiot paikallisessa ja alueellisessa kotiseutu- ja kulttuuriperintötyössä on katsottu Kotiseutuliitossa erittäin merkittäviksi.

Kupiainen keräsi kotiseutunsa paikannimistöä jo koululaisena. Nyt hänellä on takanaan 40 vuotta aktiivista yhdistystoimintaa eri puolilla Etelä-Savoa lukuisissa järjestöissä.

Kupiainen on laatinut kymmeniä kotiseutukirjoja, ja hänet tunnetaan monipuolisena opettajana ja esitelmöitsijänä.

Kupiainen keräsi kotiseutunsa paikannimistöä jo koululaisena.

Lehtori on johtanut kulttuurimaisema- ja rakennusperintötutkimushankkeita sekä järjestänyt paikallisia kulttuuritapahtumia ja kursseja. Kotiseututyön tuloksena on lukuisia kylähistorioita ja perinnekirjoja, koulujen opetusaineistoja, radio-ohjelmasarja kotiseutukirjojen laatimisesta ynnä muuta.

Kupiainen tunnetaan Etelä-Savossa vaikuttavana kotiseututoimijana.

Historiantutkija Pia Puntanen:

Sodan ja rauhan keskus Muistin sisältöjohtajan ja historiantutkijan Pia Puntasen ansiot taas on katsottu sekä paikallisessa, maakunnallisessa että valtakunnallisessa kotiseutu- ja kulttuuriperintötyössä erittäin merkittäviksi.

Puntanen on tullut kulttuuriperintökentällä tunnetuksi myös Suomen Kotiseutuliiton hallituksen aktiivisena jäsenenä, Kotiseutu-vuosikirjan toimituskunnan jäsenenä sekä muun muassa Vuoden kotiseututeko -raadin puheenjohtajana.

Puntasen työuran aikaisena linjana kulkevat sotaan ja sotien perintöön liittyvät tutkimukset ja hankkeet.

Hän oli projektipäällikkönä Mikkelissä vuonna 2015 järjestetyssä kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa, järjestämässä Mikkelin sotakirjallisuustapahtumaa ja nyt Sodan ja rauhan keskus Muistin sisältöjohtajana.

Puntanen on viime vuosina myös kirjoittanut useiden yritysten, kuntien ja yhteisöjen historioita.

Puntanen on viime vuosina myös kirjoittanut useiden yritysten, kuntien ja yhteisöjen historioita ja ollut laatimassa Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelmaa.

Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö sekä Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö.

Kotiseutuliitto vaalii suomalaisen kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöjä sekä nostaa esille paikalliskulttuureita. Liitto myös tukee kotiseututyötä ja vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.

Kotiseutuliitossa toimii noin 150 000 aktiivista jäsentä.

Suomen Kotiseutuliiton ansiomitalin saajat 2019:

Sakari Heikkilä, Tuusula

Jussi Kleemola, Kauhajoki

Heikki Kupiainen, Mikkeli

Mirja Lehikoinen, Lapinlahti

Kirsi Moisander, Leppävirta

Pia Puntanen, Mikkeli

Jorma Rinne, Merikarvia