Vehmaskylän koulua Pieksämäellä uhkaa lakkauttaminen — Virtasalmelle suunnitellaan uuden koulun ja päiväkodin rakentamista

Kaupunginhallitus käsittelee kouluverkkosuunnitelmaa ja Virtasalmen uuden koulun ja päiväkodin rakentamista maanantain kokouksessaan.

Arja Reinikainen

Virtasalmen koulun ja päiväkodin peruskorjaus maksaisi yhtä paljon kuin uuden rakentaminen.

Vehmaskylän koulun kohtalon hetket Pieksämäellä ovat käsillä parin vuoden kuluttua.

Koulun toiminta lakkaa, mikäli oppilasmäärä virallisena laskentapäivänä 20. syyskuuta jää alle 36 oppilaan.

Tällä hetkellä koulussa on 34 oppilasta ja oppilasennusteiden mukaan ensi syksynä 33 oppilasta.

Kouluverkkosuunnitelmassa esitetäänkin, että Virtasalmen koulu jatkaa toimintaansa eteläisen alueen pääkouluna.

Suunnitelmiin kuuluu kokonaan uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen Virtasalmelle.

Kouluverkkosuunnitelma ja uuden koulun ja päiväkodin rakentamiseen tarvittava 1,2 miljoonan euron määräraha kaupungin investointiohjelmaan ovat  maanantaina kaupunginhallituksen käsiteltävänä.

Virtasalmen koulussa on jo nykyisellään monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Erillisen liikuntasalin lisäksi koulun pihalla on jalkapallo- ja jääkiekkokenttä sekä lähiliikuntapaikka välineineen.

Vanhan koulun korjaaminen ei kannata

Virtasalmella koulun säilyttämistä puoltaa se, että oppilaiden koulumatkat muodostuisivat ajallisesti kohtuuttoman pitkiksi.

Opetuslautakunta katsoo, että pedagogisesti paras ratkaisu on kolmiopettajainen koulu ja yhdysluokat.

Sekä Vehmaskylässä että Virtasalmella koulukiinteistöt tarvitsisivat perusteellista remonttia.

Vehmaskylän koulun toiminnan jatkamisen edellytyksenä olisi ainakin sisäliikuntatilojen rakentaminen.

Laskelmien mukaan Virtasalmen koulun ja päiväkodin peruskorjaaminen tulisi maksamaan yhtä paljon kuin kokonaan uuden rakentaminen.

Pieksämäen kaupunginvaltuusto linjasi jo vuonna 2012, että pienimmässä ylläpidättävässä koulussa tulee olla vähintään kolme opettajaa ja vähintään 36 oppilasta.

Pieksämäellä on Vehmaskylä, Virtasalmen lisäksi alakoulu Jäppilässä ja kaupungin alueella Maaselän, Harjun ja Kontiopuiston alakoulut.

Koulujen rakentaminen rasittaa kaupungin taloutta vuosiksi eteenpäin. Parhaillaan rakennetaan uutta yläkoulua ja uusia tiloja Etelä-Savon ammattiopistolle Hiekanpäähän.

Seuraavana on vuorossa Maaselän uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen Naarajävelle.

Luetuimmat