Essote ottaa käyttöön koneellisen lääkejakelun ikäihmisten kotihoidossa — Koskettaa noin 1200 ihmistä

Koneellinen annosjakelu otetaan käyttöön koko Essoten alueella ensi vuoden alusta lukien, jos kilpailutus etenee suunnitellusti.

Kai Skyttä, kai skyttä

Kuvituskuva, joka ei liity koneelliseen lääkejakeluun. Nykyisin koneellista lääkejakelua on vain noin 40 henkilölle Juvalla. 
Essoten alueella kotihoidossa on noin 1700 ikäihmistä, joista 
koneellinen jakelu tulee koskettamaan alustavien arvioiden mukaisesti 
noin 1200.
Kuvituskuva, joka ei liity koneelliseen lääkejakeluun. Nykyisin koneellista lääkejakelua on vain noin 40 henkilölle Juvalla. Essoten alueella kotihoidossa on noin 1700 ikäihmistä, joista koneellinen jakelu tulee koskettamaan alustavien arvioiden mukaisesti noin 1200.

Essote aikoo ottaa käyttöön koneellisen lääkejakelun ikäihmisten kotihoidossa. Kuntayhtymä kilpailuttaa jakelun toimittavat apteekit syksyn aikana.

Nykyisin koneellista lääkejakelua on vain noin 40 henkilölle Juvalla. Essoten alueella kotihoidossa on noin 1700 ikäihmistä, joista koneellinen jakelu tulee koskettamaan alustavien arvioiden mukaisesti noin 1200.

— Koneellinen lääkejakelu vähentää merkittävästi lääkkeenjaon jakovirheitä ja lääkehukkaa. Se myös vapauttaa kotihoidon työntekijöiden työaikaa vastaamaan kotihoidon lisääntyvään tarpeeseen, kertoo Essoten vanhuspalvelujen palvelupäällikkö Marjo Räsänen.

Koneellinen annosjakelu otetaan käyttöön koko Essoten alueella ensi vuoden alusta lukien, jos kilpailutus etenee suunnitellusti.

Essote: Erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät asiakkaat säästävät lääkekuluista

Essoten mukaan useimmat koneellisen lääkejakelun asiakkaat saavat säästöä, kun lääkkeet tulevat kahden viikon annoksina. Näin lääkkeitä ei mene hukkaan esimerkiksi lääkityksen vaihtuessa. Essoten mukaan erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät asiakkaat säästävät lääkekuluista.

Kotihoidon asiakasmaksut muodostuvat asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin määritellystä ajasta. Essote kertoo, että lääkehoitoon käytetty aika määrittyy jatkossa samoin kuin ilman koneellista jakelua.

— Lääketilaukset ja -kuljetukset asiakkaalle hoitaa kotihoito toimipisteestään. Kilpailutuksessa pyydetään annosjakelun tuottavaa apteekkia toimittamaan lääkkeet kotihoidon toimipisteisiin, Räsänen kertoo.

Asiakkaiden lääkityksestä vastaa aina asiakkaan hoidosta vastaava lääkäri. Kotihoidon henkilökunta tarkistaa saapuneet annosjakelulääkkeet ja huolehtii, että lääkemuutokset menevät tiedoksi palveluntuottajalle. Palveluntuottaja näkee Kantapalvelun kautta sähköiset e-reseptit.