Mikkeliläiselle Mölnlyckelle tuomio työturvallisuusrikoksesta

Yhtiön työntekijä juuttui liimasekoituskoneen pyörivään akseliin. Yhtiö tuomittiin tapaturmasta vahingonkorvauksiin ja yhteisösakkoon.

Henri Väisänen

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi yhtiön vahingonkorvauksiin ja yhteisösakkoon.
Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi yhtiön vahingonkorvauksiin ja yhteisösakkoon.

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut mikkeliläisen, haavanhoitotuotteita valmistavan Mölnlycke Health Care Oy:n työturvallisuusrikoksessa 15 000 euron yhteisösakkoon ja vajaan 4 000 euron vahingonkorvauksiin. Myös yhtiön työnjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta.

Tapaturma tapahtui kesäkuussa 2015, kun yhtiön työntekijä oli puhdistamassa lastalla liimasekoituskoneen pyörivää akselia ja jäänyt vaatteistaan kiinni akseliin. Työntekijän vaatteet ovat revenneet hänen yltään ja hän oli saanut koneen pysäytettyä. Työntekijälle aiheutui muun muassa haava otsaan, ruhjeita kehoon ja murtuma käteen.

Hengen menettämisen vaara oli lähellä, koska työntekijän oikean käden ranteeseen tuli noin viiden senttimitran mittainen avohaava, joka oli noin millimetrin päässä valtimosta. Lisäksi työntekijä työskenteli yksin erillisessä hallissa, jonka ovet olivat kiinni.

Tehtaan esimiehet olivat tehneet liimansekoituskoneeseen kaksi kertaa laissa edellytetyn vaarojen arvioinnin. Työpaikan työnjohtaja oli laatinut koneesta käyttöohjeet, joihin oli kirjattu varoitus, ettei pyörivään akseliin saa koskea. Pyörivän akselin aiheuttama vaara oli siten tiedostettu yleisellä tasolla, mutta sitä ei ollut arvioitu niin merkittäväksi, että olisi ryhdytty toimenpiteisiin. Koneeseen tehdyissä vaarojen arvioinneissa ja työolojen valvonnassa ei ollut havaittu, että työntekijöillä oli ollut tapana puhdistaa lastalla koneen pyörivää akselia. Tämän vuoksi akselia ei ollut suojattu niin, että työntekijät eivät voi joutua sen ruhjomaksi koneen ollessa käynnissä. Näin ollen työnantajan tekemä vaarojen arviointi oli tehty puutteellisesti.

Yhtiön työnjohtaja on toiminut liimasekoittajan laitevastaavana tapahtuma-aikana. Työnjohtaja oli vuonna 2010 laatinut turvallisuusohjeet koneelle ja hän on ollut velvollinen puuttumaan työturvallisuuspuutteisiin. Työnjohtaja ei kuitenkaan ollut ryhtynyt toimiin pyörivän akselin suojaamiseksi. Työnjohtaja on yhtiön edustajana rikkonut työturvallisuusmääräyksiä.

Työntekijä vaati 3 800 euron korvausta tilapäisestä haitasta ja 1 045 euron korvausta pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

 Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomion mukaan yhtiö korvaa työntekijälle tilapäisestä haitasta 2 800 euroa ja pysyvästä kosmeettisesta haitasta 900 euroa. Lisäksi yhtiö korvaa työntekijän oikeudenkäyntikuluja. Työnjohtajalle tuomittiin 15 päiväsakkoa, joista hänelle tulee maksettavaksi 645 euroa. Lisäksi yhtiö tuomittiin 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Tuomio ei ole lainvoimainen