Pykälien mukaan: Essoten jaosto vahvisti Essoten hallituksen kertaalleen määräämät Mikkelin rajoitustoimet

Oikea toimielin teki keskiviikkona päätöksen.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote on tehnyt keskiviikkona vielä uuden, pykälien mukaisen päätöksen Mikkeliä koskevista koronarajoitustoimista.

Länsi-Savo kertoi tiistaina juridisesta ongelmasta, joka liittyi rajoitustoimia koskevaan päätökseen. Sen oli tehnyt Essoten hallitus ilman varsinaista toimivaltaa.

Kuntayhtymän hallintosäännössä määritetään, että tartuntatautilain mukainen toimielin asiassa on Essoten hallituksen alainen yksilöasioiden jaosto.

Yksilöasioiden jaosto kokoontui keskiviikkona. Jaosto vahvisti hallituksen päätökset rajoitustoimista.

Essote päätti maanantaina kieltää Mikkelin kaupungin alueella viikon ajaksi kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Lisäksi kuntayhtymä suosittelee kaikille ravintoloille sulkemista viimeistään kello 24. Samoin hallitus päätti sulkea Mikkelin kantakaupungin alueelta 15 peruskoulun tilat lukuun ottamatta 0.–3. luokkien toimintaa ja erityisopetusta.

Toimet tehdään, jotta koronaviruksen leviäminen hidastuisi.