Pääomarahasto tarjoaa vipuvartta kasvuyrityksille

Etelä-Savoon perustetaan uusi pääomasijoitusrahasto. 3,5 miljoonan euron pääomarahasto syntyy kolmen kaupungin, ELY-keskuksen ja yksityisten sijoittajien yhteistyönä.

Ville Toivonen

Iloisia ilmeitä South Savo Fundin taustalla. Vasemmalta Kalevi Pölönen ja Kristiina Laatikainen ELY-keskuksesta, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen, kehitysyhtiö Miksei Oy:n Juha Kauppinen, ELY-keskuksen Juha Pulliainen ja Miksei Oy:n Marjo Niittuaho-Nastolin.
Iloisia ilmeitä South Savo Fundin taustalla. Vasemmalta Kalevi Pölönen ja Kristiina Laatikainen ELY-keskuksesta, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen, kehitysyhtiö Miksei Oy:n Juha Kauppinen, ELY-keskuksen Juha Pulliainen ja Miksei Oy:n Marjo Niittuaho-Nastolin.

Torstaina julkistettu South Savo Fund pyrkii tarjoamaan uudenlaisia rahoitusvaihtoehtoja Etelä-Savon alueen kasvuyrityksille. Rahoitusprojektia on hallinnoinut Mikkelin kaupunki kehitysyhtiönsä Miksei Oy:n kautta.

ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle miljoonan euron avustuksen. Sen lisäksi rahoittajina ovat Mikkelin kaupunki 200 000 eurolla, Savonlinna 133 000 eurolla ja Pieksämäen 67 000 euroa.

Loput 2,1 miljoonaa euroa pyritään saamaan yksityisilltä sijoittajilta.

— Alustavia neuvotteluja on käyty, mutta mitään sitovaa ei voida tässä vaiheessa tehdä. Rahastoa ei myöskään saa markkinoida ennen kuin Finanssivalvonta on antanut luvan. Sen jälkeen voidaan alkaa ottaa nimiä papereihin, kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin Mikseistä kertoo.

Uutta pääomasijoitusrahastoa kuvaillaan uudeksi työkaluksi vauhdittamaan yritysten kasvua. Rahaston yksittäiset sijoitukset voivat olla suuruudeltaan 50 000—500 000 euroa.

— Yksittäiset sijoitukset eivät ole isoja, mutta vaikka 100 000 euron sijoitus voidaan helposti saada vivutettua vaikka 600 000 euroon, kun fiksusti oikeassa järjestyksessä hyödynnetään kaikki julkiset tahot ja pankit, Niittuaho-Nastolin painottaa.

Rahaston hallinnointi kilpailutetaan, ja hallinnointiyhtiön odotetaan lähtevän myös sijoittajaksi rahastoon. Sijoituspäätöksistä tulee vastaamaan hallinnointiyhtiö, jonka rinnalle perustetaan sijoittajaneuvosto, johon tulee sekä kaupunkien että yksityisten sijoittajien edustajia.

Uudelle toimijalle katsotaan olevan selkeästi tilausta. Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastopalveluiden yksikön päällikkö Kalevi Pölönen uskoo näkee oman pääoman vaatimuksen nousseen monelle yritykselle ongelmaksi rahoitusmarkkinoilla.

— Siinä kohtaa maailma on muuttunut kymmenen vuoden aikana, ja siihen tämä työkalu voi olla rakentamassa kokonaisuutta paremmaksi, Pölönen uskoo.

Lähtökohtaisesti sijoituskohteissa pitäisi olla yksityistä rahaa vähintään 40 prosenttia, mutta Pölösen mukaan tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti.

— Yksityisen rahoituksen osuus riippuu kohdeyrityksen iästä. Jos kyseessä on start-up, silloin voi riittää kymmenen prosenttia yksityistä rahoitusta.

Rahasto on toimialariippumaton. Marjo Niittuaho-Nastolinin mukaan potentiaalisia sijoituskohteita on Etelä-Savossa runsaasti.

— Niitä ovat kansainvälistyvät yritykset, joilla on iso markkinapotentiaali. Ja uusia työpaikkoja haetaan, niitä luovat yritykset kiinnostavat toimialasta riippumatta.

ELY-keskuksen yritysasiantuntija Kristiina Laatikainen muistuttaa pääomarahaston investointien olevan yksityistä eikä julkista rahaa.

— Kun hallinnointiyhtiö ottaa rahaston hallintaansa, siitä tulee yksityistä rahaa. Vaikka yritys saisi rahaa rahastosta, se ei vaikuta ELY:ltä mahdollisesti haettaviin tai saataviin tukiin, hän painottaa.

Kaikista potentiaalisista sijoituskohteista tehdään ulkopuolinen selvitys. Kuten kaikessa pääomasijoittamisessa, myöskään South Savo Fundin kaikki sijoitukset eivät tule olemaan menestystarinoita.

— Väkisinkin tulee sellaisia sijoituksia, jotka eivät johda kasvuun, mutta vastaavasti joukkoon tulee mahtumaan myös onnistuneita sijoituksia, Kalevi Pölönen summaa.

South Savo Fund

3,5 miljoonan euron perustettava rahasto, joka rahoittaa eteläsavolaisia nuoria kasvuyrityksiä.ELY-keskus myöntänyt 1,0 miljoonan euron avustuksen. Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupunkien rahoitusosuus yhteensä 0,4 miljoonaa. Yksityisten sijoittajien osuudeksi laskettu 2,1 miljoonaa.Savonlinnan kaupunginvaltuusto ei ole vielä vahvistanut kaupungin osallistumista.