Mikkeli tutkii, voisiko kaksi isoa yhtenäiskoulua korvata osin tai kokonaan kantakaupungin nykyiset koulut

Mikkeli tarkastelee niin sanottua aluekoulumallia. Koulukiinteistöistä ei ole vielä linjauksia, mutta mahdollisesti esimerkiksi Urheilupuiston ja Urpolan koulut yhdistettäisiin. Päättäjät odottavat palvelutarveselvitystä.

Jaakko Avikainen

Urpolan koulu otettiin käyttöön vuonna 1955. Koulua on remontoitu useaan otteeseen.
Urpolan koulu otettiin käyttöön vuonna 1955. Koulua on remontoitu useaan otteeseen.


Mikkelin kaupungin kaavailema koulukiinteistöjen rakenneuudistus on vasta varsin alkutekijöissään.
Kaupunki tutkii mallia, jossa kantakaupungin alue jaetaan kahteen lohkoon ja näille rakennetaan uudet yhtenäiskoulut, niin sanotut aluekoulut.


Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viime viikolla budjettiesityksestään, mutta ei käsitellyt koulukiinteistöjä oikeastaan mitenkään.

Tiistaina kokoontunut kaupunkiympäristölautakunta puolestaan päätti ensi vuoden ja suunnitelmakauden investointiohjelmasta. Ohjelmassa on maininta eteläisestä ja itäisestä aluekoulusta, mutta päätöksiä ei lautakunta niistä tehnyt.


Jos aluekoulumalli joskus etenee, aluekoulut korvaavat kokonaan tai osittain nykyiset koulukiinteistöt. Tarkastelussa on muun muassa se, että Urheilupuiston ja Urpolan koulut yhdistetään.

Palvelutarveselvitys tehdään talven kuluessa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Taina Harmoinen (kesk.) sanoo, että seuraavaksi odotellaan palvelutarveselvitystä.
Tässä kaupunginhallituksen edellyttämässä selvityksessä haetaan vastauksia siihen, missä päin kaupunkia koulutilojen tarvetta on ja mitä rakentamista tai kiinteistöjen korjaamista on odotettavissa. Selvitys koskee koulu- ja päiväkotitoimintoja.
— Selvitys, joka kattaa nykyisen ja tulevan valtuustokauden, tulisi tehdä tässä talven aikana. Itse katson, että aluekouluajatus on hyvä, sanoo Harmoinen.

Lautakunta keskusteli budjettikäsittelyssä koulukiinteistöistä, mutta ei ottanut enempää kantaa koko malliin tai kouluihin.
— Vielä ei osaa sanoa, mitä vaikutusta selvityksellä on kouluverkkoon. On hyvä tehdä selvitys, ettei kouluverkkokeskustelu mene hullunmyllyksi, tuumii Harmoinen.

Ei kahta uutta koulua kerralla

Luottamusjohto on käynyt syksyn ajan taustalla keskustelua siitä, että koulukiinteistöistä tulee saada aikaan pitkän tähtäimen kokonaisratkaisu.
Harmoinen arvioi, että nykyisessä taloustilanteessa ei ole mahdollista tehdä kahta uutta koulua kerralla. Toteutus voisi olla niin, että rakennetaan yksi uusi iso koulu valtuustokautta kohden.

Samaa mieltä on kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikanen (vihr.).
— Budjetti varaa korvamerkittyä rahaa kohtuullisen paljonkin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen korjaamiseen tai rakentamiseen, mutta se myös mahdollistaa harkinnan siitä, korjataanko vanhaa vai rakennetaanko uutta, sanoo Liikanen.

On hyvä tehdä selvitys, ettei kouluverkkokeskustelu mene hullunmyllyksi. Taina Harmoinen

Liikasen mukaan ratkaisut edellyttävät arvioita palveluverkosta. Hän pitää etenemismallia järkevänä.
— Tahtotila tulee syntyä talven kuluessa. Sen perusteella katsotaan, miten investoinnit jaetaan, koska joka vuosille varmasti tulee jotain investointeja.
— Mikkelissä menee joka vuosi miljoonia kiinteistöjen korjaamiseen. Ne rahat kannattaa käyttää järkevästi.

Kaksi 50-luvun koulua ehkä yhteen

Ainakaan toistaiseksi kukaan ei arvioi sitä, mitä kouluja aluekoulut korvaisivat ja minne uudet koulut rakennetaan.
Itäisessä osassa uusi koulu ei ehkä korvaisi kaikkia kouluja. Eteläisessä tarkasteluun tulisivat Urheilupuiston, Urpolan, Moision ja Olkkolan koulut.


Harmoisen mukaan keskustelussa on spekuloitu Urheilupuiston ja Urpolan yhdistämisestä. Kun Urheilupuiston koulussa on jo saneeraus tiedossa ja jos Urpolassa tilanne näyttää samalta, yhdistäminen on hänen mukaansa perusteltua.

Investointiohjelma lähtee siitä, että kesken oleva Rantakylän koulun laajennus ja saneeraus viedään ensi vuonna loppuun. Myös Anttolan yhtenäiskoulu ja sen liikuntasali rakennetaan, näillä näkymin ulkoistamismenettelynä.


Kaikki muut kouluhankkeet, korjaukset tai uudisrakennukset, ratkotaan erikseen.
Sama menettely koskee päiväkoteja. Investointilistalle on nostettu on päiväkotihankkeet Haukivuorella, Rantakylässä, Kalevankankaalla ja Tikanpellossa.