Ympäristökeskuksen ennustus: Osaa Mäntyharjun ympäristöonnettomuuden lähivesistä ei voi käyttää talousvetenä tänä vuonna

Pajulammen haitta-ainepitoisuus ylittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettaman rajan talousvedelle.

Jaakko Avikainen

Kinnin seisakkeella rikkoutunut säiliövaunu valutti maahan 35 tuhatta litraa bensiinin lisäainetta MTBE:tä keväällä 2018.
Kinnin seisakkeella rikkoutunut säiliövaunu valutti maahan 35 tuhatta litraa bensiinin lisäainetta MTBE:tä keväällä 2018.

Mäntyharjulla sijaitsevan Pajulammen vettä ei voi käyttää tänä vuonna talousvetenä, koska sen haitta-ainepitoisuudet ovat liian korkeat.

Näin ennustaa Suomen ympäristökeskus (Syke) tekemänsä mallinnuksen pohjalta.

Mallinnuksen avulla Syke sai tietoa siitä, miten Mäntyharjun onnettomuusalueen lähivesien haitta-ainepitoisuudet kehittyvät vuonna 2019.

THL kehitti määritelmän veden turvallisuudelle

Keväällä 2018 Kinnin seisakkeella rikkoutunut säiliövaunu valutti maahan 35 tuhatta litraa bensiinin lisäainetta MTBE:tä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laati myöhemmin määritelmän, jolla voidaan arvioida, ovatko alueen vedet turvallisia käyttää.

THL:n mukaan kaivovesi kelpaa talousvedeksi, jos sen MTBE-pitoisuus on 0,0075 milligrammaa litrassa tai pienempi.

Syken ennustuksen mukaan Pajulammen MTBE-pitoisuus ylittää määritellyn pitoisuuden tänä vuonna. Vesi voi siis olla terveydelle haitallista.

Muissa järvissä tilanne on parempi

Parempi tilanne on Sarkavedessä ja Vuohijärvessä, joiden pitoisuuksien ennustetaan jäävän suosituksen alapuolelle.

Poikkeuksen Sarkaveteen muodostavat Pajulammen purkuojien edustat, joissa MTBE-pitoisuus voi ajoittain ylittää suositellun.

Luetuimmat