Kolmikantainen rahoitusmalli avuksi Puumalan Lintusalontielle – Huonossa kunnossa oleva Saaristoreitin osuus voi saada päällysteen ensi kesänä

Kunta aikoo osallistua kunnostamiseen 300 000 eurolla.

Vesa Vuorela

Puumalan saaristoreitillä on liikennöinyt Norppa-yhteysalus.
Puumalan saaristoreitillä on liikennöinyt Norppa-yhteysalus.

Puumalan kunta aikoo osallistua eteläiseen saaristoon johtavan Lintusalontien kunnostamiseen.

Mikäli suunniteltu rahoitusmalli toteutuu, maantie 15123 voi saada uuden päällysteen jo ensi kesäksi.

Kunnat harvoin kaivavat kuvetta valtion omistamien teiden perusparantamiseen.

Puumala on yhdessä Pohjois-Savon ely-keskuksen kanssa valmistellut perusparannusta siltä pohjalta, että kustannuksiin saataisiin vähintään 50 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rakennerahastoavustusta.

Kokonaiskustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa.

Puumalan kunnanhallitus päätti maanantaina esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan maksuosuus hankkeesta olisi enintään 300 000 euroa. Tienpitäjä ely maksaisi yhtä suuren osuuden kuin kunta.

Perusteluna rahoitusratkaisulle kunta pitää tien merkittävää vaikutusta yritystoiminnalle.

Kunnanjohtaja Matias Hilden sanoo tien olevan paikalliskäytön lisäksi tärkeä myös osana suosittua saaristoreittiä. Sillä kiersi viime kesänä noin 2 200 polku- tai moottoripyöräilijää.

"Erittäin huonossa kunnossa"

Lintusalontie on noin 13 kilometriä pitkä yhdystie. Väylävirasto on luokitellut sen olevan suurelta osin erittäin huonossa kunnossa.

Lintusalontie lukeutuu alempiasteiseen tieverkkoon, jonka parantamishankkeisiin valtion raha on ollut tiukassa. Perusväylänpidon korjausvelan vuoksi tien korjaamiselle ei muuten olisi ratkaisua näköpiirissä.

Yksikön päällikkö Mirko Juppi ely-keskuksesta kertoo, että hankkeella on valmis suunnitelma, ja jos rahoitusratkaisu on myönteinen, työt voidaan toteuttaa ensi vuonna.

EU-rahoitusta on käytetty infra-kunnostushankkeisiin puolenkymmentä kertaa noin 10 viime vuoden aikana, muistelee Juppi.

Kunnostuksessa Luukkolantieltä Hätinvirran lossille johtavalla osuudella toteutettaisiin uudelleenpäällystys. Lossilta Lintusaloon kunnostus oli perusteellisempaa ja käsittäisi päällystämisen lisäksi ojien kaivuuta ja vesakoiden raivausta.

Juttua korjattu 10.12. kello 10.00: Kuva vaihdettu, koska jutun yhteydessä julkaistussa kartassa oli virhe. Kartta kertoi virheellisesti kunnostushankkeen ulottuvan Repolantielle.