Mikkeli tukee Essoten sotemaakuntamallia – Mikkelin mielestä sotemaakuntajohtajan työpaikka voisi olla Savonlinnassa

Savonlinna on kutsunut sote-ratkaisun valmistelun vuoksi eri tahoja "kuulemistilaisuuksiin". Savonlinna haluaa kuulla osapuolten näkemyksiä.

Vesa Vuorela

Kuntayhtymä Essote teki esityksensä maakunnan sairaaloiden työnjaosta ja toiminnasta kesäkuun lopulla. Mikkelin kaupunki tukee tätä esityspakettia.
Kuntayhtymä Essote teki esityksensä maakunnan sairaaloiden työnjaosta ja toiminnasta kesäkuun lopulla. Mikkelin kaupunki tukee tätä esityspakettia.

Mikkelin kaupunki puoltaa sotekuntayhtymä Essoten näkemystä siitä, miten tuleva sosiaali- ja terveystoimen maakunnallinen järjestely voitaisiin toteuttaa.

Kaupunki määritteli kantaansa kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina.

Kaupungin kanta noudattelee siten kuntayhtymän kesäkuun lopussa tekemää esitystä työnjaosta ja toiminnasta.

Kaupunginhallitus pitää Essoten esitystä "merkittävänä vastauksena Savonlinnan työnjakoon ja toimintaan liittyviin tavoitteisiin", joka myös ottaa huomioon "sote-ratkaisuun liittyvät talouden sopeuttamisen vaateet".

Mikkeli myös esittää, että tulevassa sote-ratkaisussa sotemaakuntajohtajan sijaintipaikka voi olla Savonlinna.

Muu soten maakunnallinen johto, hallinto ja tukipalvelut tulee Mikkelin mielestä sijoittaa tasapuolisesti Etelä-Savon kaupunkeihin työntekijämäärän suhteessa.

Kaupunginhallitus keskusteli tiistain kokouksessaan maakunnan sote-ratkaisusta, sillä tulevana torstaina on Savonlinnan kaupungin koolle kutsuma Savonlinnan ja Mikkelin edustajien keskinäinen tapaaminen.

Tämän tilaisuuden pohjana on Savonlinnan eri tahoille lähettämä kysymyspaketti, jossa Savonlinna kyselee muiden osapuolien näkökantoja useisiin sote-ratkaisua koskeviin asiakokonaisuuksiin.

Savonlinna kutsuu tilaisuutta "kuulemistilaisuudeksi". Savonlinnan mukaan termi perustuu Kuntalakiin.

"Myönteinen kädenojennus Savonlinnan ja Itä-Savon suuntaan". — Arto Seppälä

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) luonnehtii Mikkelin kantaa sotemaakuntajohtajan sijoituspaikasta sote-ratkaisun myönteiseksi kädenojennukseksi Savonlinnan ja Itä-Savon suuntaan.

– Mikkeli on Essoten kanssa samaa mieltä myös tässä yksittäisessä asiassa. Sotemaakuntajohtajan paikka voi olla Savonlinna, sanoo Seppälä.

– Muu hallinto jaettaisiin sitten maakunnan kaupunkien kesken. On muistettava, että maakunnassa on myös Pieksämäen kaupunki.

Seppälä, joka on myös Essoten hallituksen varapuheenjohtaja, tähdentää, että Mikkeli on maakunnan sote-järjestelyissä Essoten linjoilla.

Ydinasia on se, että tuleva sotemaakunta on nykyinen Etelä-Savon maakunta.

Itä-Savon soteyhtymä on valmis muodostamaan sote-alueen Pohjois-Savon kanssa. Savonlinna on esittänyt tähän valmisteluun liittyen eri tahoille pitkän listan erilaisia kysymyksiä.

Vastauksia ovat koonneet lähinnä Essote ja maakuntaliitto. Mikkelin kaupunki ei jättänyt omaa vastauspakettiaan, vaan tukee Essoten näkemyksiä.

– Monet kysymykset koskevat soten erityisalaa, joten niihin kaupunki ei puuttunut. Sotemaakuntajohtajan halusimme kuitenkin nostaa erikseen esille, sanoo Seppälä.

Mikkelistä Savonlinnan tapaavat Seppälä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen. Savonlinnan puolelta mukana on virka- ja luottamusjohtoa.