HOKS HOKS! Amisreformi tulee ja myllertää ammatillisen koulutuksen — Työ opettaa entistä enemmän, opiskelijan vastuu korostuu

Amisreformi astuu voimaan 1.1.2018. Siihen on ladattu paljon odotuksia. Koulutuntien määrä vähenee ja opiskelu siirretään sinne, missä opittuja asioita todella tarvitaan eli työpaikoille.

Vesa Vuorela

Kolmannen vuoden lähihoitajaopiskelija Aliisa Rahikainen on Esedun opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja. Hänen mielestään käytännön työn tekeminen opettaa paljon sellaista, jota koulun penkissä ei opi.
Kolmannen vuoden lähihoitajaopiskelija Aliisa Rahikainen on Esedun opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja. Hänen mielestään käytännön työn tekeminen opettaa paljon sellaista, jota koulun penkissä ei opi.

Ammatillinen koulutus ottaa ison askeleen ulos koululuokista kohti työelämää. 1.1.2018 astuu voimaan ammatillisen koulutuksen reformi, tuttavallisemmin amisreformi.
Opetusministeriön mukaan ”ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja.”


Byrokratiasta suomennettuna lause tarkoittaa, että opiskelijat saavat paremmat mahdollisuudet kehittää osaamistaan oikeilla työpaikoilla. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka tunnetaan myös nimellä HOKS. Sen puitteissa hän edistää opintojaan omaan tahtiinsa.
— Koulutuntien määrä vähenee. Oppimista siirretään työpaikoille, osin myös virtuaalisiin ympäristöihin. Kulttuurisesti tämä on iso muutos, sanoo Etelä-Savon ammattiopisto Esedun toimitusjohtaja Arja Seppänen.
Työpaikoilla voi opiskella oppisopimuskoulutuksella tai koulutussopimuksella. Jälkimmäinen korvaa nykyisen työssä oppimisen. Työpaikoilla opiskelu nivotaan osaksi opintopolkua, jotta varmistetaan siitä saatava hyöty.
— Työpaikoille ei ammattiopetusta ulkoisteta. Pedagoginen puoli on oppilaitoksen vastuulla, korostaa Seppänen.

Amisreformi koskee pääsääntöisesti vuonna 2018 aloittavia opiskelijoita. Työelämän painotus osaamisen kehittämisessä ja osin uudet arviointikäytännöt koskevat vanhojakin opiskelijoita.

Etelä-Savon ammattiopiston amisreformisivut löydät täältä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietopaketti amisreformista on tässä.


Amisreformi vaatii opiskelijoilta pään kääntämistä uuteen asentoon. Henkilökohtainen opintopolku tuo vastuuta. Itseohjautuvuus ja tavoitteellisuus korostuvat. Samoin se, millaiseksi opiskelu käsitetään.
— Jo peruskoulun viimeisten luokkien oppilaille pitäisi kertoa, että ammattioppilaitoksessa opettaja ei vain seiso luokan edessä ja opeta, eikä opiskelijan rooli ole vain penkissä istuminen ja kuunteleminen. Pitää tehdä itse enemmän, Seppänen sanoo.
Muutos vaatii enemmän oppilaitokseltakin. Yhä useampi opiskelija tarvitsee tukitoimia esimerkiksi oppimiseen tai elämänhallintaan liittyvien haasteiden vuoksi.
— Esedussa on otettu käyttöön vuosittainen 1 500 tunnin kokonaistyöaika opetuksessa. Sillä pyrimme parantamaan joustavuutta, Seppänen kertoo.Koulutusleikkaukset tuntuvat myös ammattiopetuksessa. Amisreformissakin on osin kyse siitä, että vähenevällä rahalla pitäisi saada aikaan enemmän.
Valtio yhtenäistää ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää. Jatkossa puolet rahoituksesta on yhtäläistä kaikille, mutta toinen puolikas määräytyy sen mukaan, miten opiskelijat valmistuvat ja miten hyvin he löytävät töitä. Eräänlaiseen tulospalkkiojärjestelmään siirrytään vaiheittain. Kokonaisuudessaan uusi rahoitusmalli on käytössä vuonna 2022.
— Ensi vuonna 95 prosenttia rahoituksesta tulee vanhan, opiskelijavuosiin perustuvan mallin kautta. Uusi rahoitusmalli on vaikea ennakoitava, vuotuiset vaihtelut tutkinnoissa ja opintosuorituksissa voivat olla suuria. Sen suhteen kuljemme vielä vähän sumussa, myöntää Seppänen.

Amisreformi koskee pääsääntöisesti vuonna 2018 aloittavia opiskelijoita. Työelämän painotus osaamisen kehittämisessä ja osin uudet arviointikäytännöt koskevat vanhojakin opiskelijoita. Aiemmin aloittaneet saavat suorittaa tutkintonsa vanhojen perusteiden mukaan vuoden 2021 loppuun mennessä.
Opiskelija voi vaihtaa myös uuteen järjestelmään, jolloin hänelle laaditaan uusi henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opiskelijan jo suorittamat tutkinnon osat käyvät osaksi uuden järjestelmän mukaista tutkintoa.

Amisreformi on lähtökuopissa. Vasta muutaman vuoden päästä pystytään kunnolla arvioimaan, millaisiin tuloksiin ammatillisen koulutuksen uudistamisella päästään.
Jo tässä vaiheessa sen päälinja eli oppiminen työn tekemisen kautta saa kuitenkin kiitosta. Etelä-Savon ammattiopisto Esedun oppilasyhdistyksen puheenjohtaja Aliisa Rahikainen on parhaillaan itse vanhan mallin työssäoppimisjaksolla Kyyhkylän sairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla.
— Todella hyvä, että opiskellessa pääsee tekemään työtä. Töissä oppii aivan toisella tavalla kuin koulussa, saa havainnollista opastusta ja näkee kaikenlaisia käytännön niksejä työntekoon, Rahikainen sanoo.

Rahikainen on itse opintojensa loppusuoralla, joten amisreformi ei ehdi niihin enää vaikuttaa mitenkään. Edessä on enää työssäoppimisjaksoja ennen kolmivuotisten lähihoitajaopintojen päättymistä.
Tietoa amisreformista on toistaiseksi tullut vähän. Opiskelijoiden keskuudessakaan se ei vielä ole suuria keskusteluja synnyttänyt.
— Se on vielä hyvin uusi asia. Olemme kuitenkin pitäneet asiasta opettajien ja oppilaitoksen johdon kanssa palavereja. Koulun infotaululle on kyllä tulossa tietoa sekä myös linkkejä, mistä opiskelijoille löytyy lisätietoa.
— Toivon, että oppilaitos pitää jatkossa hyvän huolen siitä, että opiskelijat saavat kaiken mahdollisen tiedon uudistuksista, Rahikainen sanoo.
 
Rahikaisen mielestä on erityisen hyvä, että uudessa järjestelmässä myös oman kesätyön voi yhdistää työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Tällaisessa tapauksessa työnantaja ja oppilaitos sopivat etukäteen, mitä työpaikalla järjestettävän koulutuksen tulee sisältää, jotta se sopisi opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.
— Itselläni on ollut alan kesätyöpaikkoja, mutta opintojen suhteen en niistä ole suoranaisesti hyötynyt, hän sanoo.