Mikkeli päätyy sittenkin pudottamaan tontinhintaa — Asunto-osakeyhtiö saa tuntuvasti rahaa takaisin kaupungilta

Mikkelin poliittinen johto päätti maanantaina kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun jälkeen, että kiistanalainen kerrostalotontin kauppahinta valmistellaan uudelleen. Samoin korjataan yksi kerrostalotontin vuokrasopimus.

Vesa Vuorela

Sammonkadun ja Nuijamiestenkadun kulmauksessa sijaitseva kerrostaloyhtiö voitti tonttikaupan hintaväännön Mikkelin kaupungin kanssa. Apuna oli kaupungin poliittinen johto, joka hyväksyy ajatuksen hintatarkistuksesta.
Sammonkadun ja Nuijamiestenkadun kulmauksessa sijaitseva kerrostaloyhtiö voitti tonttikaupan hintaväännön Mikkelin kaupungin kanssa. Apuna oli kaupungin poliittinen johto, joka hyväksyy ajatuksen hintatarkistuksesta.

Mikkelin kaupunki purkaa asunto-osakeyhtiön kerrostalotontin kaupan kauppahinnan osalta ja palauttaa osan kauppasummasta asunto-osakeyhtiölle.

Samalla tavalla toimitaan toisen taloyhtiön kerrostalotontin vuokrasopimuksen uudistamisessa.

Kaupunki tekee näissä sopimuksissa niin sanotun itseoikaisun, eli asunto-osakeyhtiöiden kanssa palataan yhtiöiden ja kaupungin väliseen sopimukseen.

Menettelyyn päädyttiin, kun kaupunginhallitus käsitteli maanantaina kerros- ja rivitalotonttien hinnoittelua ja luovutuspäätöksiä.

Käsittely oli tiedoksisaantoasia, eikä pöytäkirjaan kirjattu mitään, mutta hallitus antoi viranhaltijoille evästyksen, jonka mukaan kaupunki tekee kauppahintoihin itseoikaisun.

Taustalla on vuokrattuna olleiden kaupungin omistamien kerrostalotonttien myyntihinnoittelu.

Kaupunki on soveltanut tonttien myyntiin vuonna 2013 valtuuston päättämää hinnoittelumenettelyä, jonka mukaan kaupunki on voinut harkinnan mukaan korottaa tontin hintaa. Hintaharkinta ei kuitenkaan koskenut asuinkerrostalojen vuokratontteja.

Valtuuston päätöstä on sovellettu käytäntöön virheellisesti. Viime keväänä ja alkukesällä kaupunki teki yhteensä neljä kauppaa, jossa taloyhtiöt saivat tontin omakseen edullisemmin kuin kaupunki alunperin halusi.

Kaupunki tekee sopimuksissa niin sanotun itseoikaisun.

Ero oli merkittävä. Yhtiö saattoi esimerkiksi ostaa tontin noin 100 000 eurolla, kun kaupunki hinnoitteli tontin noin 200 000 euroon.

Sammonkadulla sijaitseva asunto-osakeyhtiö on nyt vaatinut kaupunkia muuttamaan tontin hintaa. Samaa vaatii Vesitorninkadulla oleva asunto-osakeyhtiö tontin vuokrasopimuksen uusinnassa.

Kaupunki linjasi ensin, että vanhoja tonttikauppoja ei avata uudelleen, eikä hintoja hyvitetä.

Kaupunki perusteli tätä sillä, että kun osapuolet ovat allekirjoituksella sopineet kaupan, on syntynyt yksityisoikeudellinen sopimus.

Kanta muuttui maanantaina kaupunginhallituksessa. Hallitus keskusteli tonttihinnoittelusta ja päätyi siihen, että kaupunki käsittelee kaupan ja vuokrasopimuksen uudelleen.

Koko sopimusta ei uusita, vaan ainoastaan hinta, mikä tietää sitä, että kerrostaloyhtiö saa ostettua tonttinsa huokeammalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki palauttaa puolet kauppasummasta yhtiölle. Vastaava tarkistus tehdään vuokratontin vuokrasopimukseen.


Kaupunginhallituksessa maanantaina puhetta johtanut hallituksen varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.) sanoo, että tähän ratkaisuun päädyttiin keskustelujen jälkeen.


Olkkonen ei lähemmin avaa keskustelua, vaan sanoo, että evästys virkamiehille tehtiin keskustelun ja esittelyn pohjalta.
— On muistettava, että ohjeistus itseoikaisusta koskee vain tätä yhtä kauppaa ja yhtä vuokrasopimusta, sanoo Olkkonen.

Juttua muokattu klo 21.50. Lisätty Kirsi Olkkosen kommentti.