Pieksämäen kaupungilta tulosvaroitus – Viime vuoden tilinpäätös painuu kolme miljoonaa euroa miinukselle

Tulot romahtivat ja menot kasvoivat. Perusturvan menot ylittyivät lähes kolmella miljoonalla eurolla.

Pieksämäen kaupungin viime vuoden tilinpäätös on kääntynyt ennakoidusta niukasta ylijäämästä kolme miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Syynä on tulopohjan romahtaminen ja menojen kasvu. Vuosikate on alustavassa tilinpäätöksessä 1,8 miljoonaa euroa eli peräti 3,9 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi.

Vuosikate ei riitä suunnitelmien mukaisiin 4,9 miljoonan euron poistoihin. Vuodenvaihteessa kaupungilla oli lainaa 80, 4 miljoonaa euroa eli 4 546 euroa asukasta kohden.

Investointeihin kaupunki käytti 13,6 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi yhteensä 65,4 miljoonaa euroa.

Alijäämäiseen tulokseen vaikuttavat muun muassa verokorttiuudistus ja tulorekisterin ilmoitusongelmat, jonka seurauksena kunnallisverojen tilitys jäi myös viime vuonna samalle alhaiselle tasolle kuin edellisenäkin vuonna.

Lisäksi Pieksämäen kaupungin valtionosuudet laskivat 1,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Tulopohjan romahtaminen yhdessä kasvaneiden menojen kanssa aiheuttavat alijäämäisen tuloksen.

Konsernitilinpäätöksen laatiminen on kesken, mutta kaupungin tulos heikentää myös konsernin tilinpäätöksen tulosta.

Kaupunginhallitus merkitsi alustavan tilinpäätöksen tiedokseen. Viime vuoden määrärahaylityksen talousarvioylitykset kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Suurimmat ylitykset tulivat perusturvan puolelta yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Essoten kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta peräti 5,5 prosenttia ja ylittivät talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla.