Työttömien määrä laskee aiempaa hitaammin Etelä-Savossa — Tilanne on kuitenkin edelleen hyvä, sillä nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt

Työttömyyden hidastumista selittää esimerkiksi se, että työttömyydestä eläköityneet ovat vähentyneet.

Risto Hämäläinen

Työttömyys on edelleen laskussa Etelä-Savossa, vaikka työttömien määrä laskee viime vuotta hitaammin.
Työttömyys on edelleen laskussa Etelä-Savossa, vaikka työttömien määrä laskee viime vuotta hitaammin.

Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa Etelä-Savossa 6 995 eli yli 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten, jolloin lukumäärä oli 7 990.  

Suhteellisesti työttömyys aleni eniten Kangasniemellä (24 prosenttia) ja Hirvensalmella (23 prosenttia). Mikkelissä työttömien määrä aleni lukumääräisesti toiseksi eniten, 260 henkilöllä. Edellä oli Savonlinna 285 henkillöllä.

Vaikka työttömyys on edelleen laskussa, sen aleneminen on prosentuaalisesti hidastunut viime vuoteen verrattuna. Elokuussa 2018 työttömyys oli laskenut vuoden takaisesta 18 prosenttia. Tämän vuoden tammikuussa alenema oli 13 prosenttia viime vuoteen verrattuna. 

Etelä-Savon ely-keskuksen ennakointiasiantuntija Merja Toijosen mukaan yksi tekijä tähän lienee se, että työttömyydestä eläköityneet ovat vähentyneet. Kun aiemmin työttömiä siirtyi työttömyystilastoista eläkkeellä oleviin, nyt ihmiset todella työllistyvät. 

Vaikka työllistyminen on prosentuaalisesti hidastunut, Toijonen pitää tilannetta edelleen hyvänä. 

— Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut ja nuorten työttömyys on vähentynyt, Toijonen sanoo. 

Alle 35-vuotiaiden työttömyys laski vuodessa 15 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä puolestaan laski 28 prosenttia vuoden takaisesta. Yli vuoden työttömänä olleita oli tammikuun lopussa 1 536.

Miehiä kaikista työttömistä oli 4 266 ja naisia 2 689. Miesten osuus työvoimasta on 13 ja naisten 9 prosenttia. 

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Etelä-Savossa 3 437 henkilöä eli 131 vähemmän kuin vuosi sitten.