Pidätkö saunomisesta? — Tutkimuksessa selvisi, että se kannattaa: Mitä useammin ihminen saunoo, sitä pienempi on riski saada aivoinfarkti

4–7 kertaa viikossa saunovilla ihmisillä on huomattavasti suurempi todennäköisyys välttää aivoinfarkti. Saunomisen seurauksena verenpaine alenee, autonominen hermosto aktivoituu sekä sydän ja verenkiertoelimistön toiminta parantuu.

Soila Puurtinen

4—7 kertaa viikossa saunovilla ihmisillä on 61 prosenttia pienempi 
todennäköisyys saada aivoinfarkti kuin vain kerran viikossa saunovilla.
4—7 kertaa viikossa saunovilla ihmisillä on 61 prosenttia pienempi todennäköisyys saada aivoinfarkti kuin vain kerran viikossa saunovilla.

Runsas saunominen on yhteydessä vähentyneeseen aivoinfarktin riskiin. Näin kertoo kansainvälinen tutkimus, jossa Itä-Suomen yliopistolla oli keskeinen rooli.

Tutkimus osoitti, että mitä useammin ihminen saunoo, sitä pienempi on riski saada aivoinfarkti.

4—7 kertaa viikossa saunovilla ihmisillä on 61 prosenttia pienempi todennäköisyys saada aivoinfarkti kuin vain kerran viikossa saunovilla. Lisäksi aivoinfarktin riski oli 14 prosenttia pienempi 2—3 kertaa viikossa saunovien keskuudessa verrattuna kerran viikossa saunoviin.

Runsaan saunomisen ja vähentyneen aivoinfarktiriskin yhteys säilyi, vaikka tutkijat ottivat huomioon aivohalvauksen riskitekijöitä, kuten iän, sukupuolen, diabeteksen, painoindeksin, veren rasvahappokoostumuksen, alkoholinkäytön, liikunnan ja sosioekonomisen aseman.

Tutkimuksen mukaan havainto saunan suojaavasta vaikutuksesta oli samankaltainen miehillä ja naisilla.

Itä-Suomen yliopiston tiedotteen mukaan saunomisen yhteyttä aivoinfarktin riskiin tutkittiin Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -väestötutkimuksen aineistosta.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1628 kuopiolaista 53–74-vuotiasta miestä ja naista.

Tutkittavat jaettiin saunomistottumustensa perusteella kolmeen ryhmään: kerran viikossa saunovat, 2—3 kertaa viikossa saunovat ja 4—7 kertaa viikossa saunovat.

Aiheesta tehtiin noin 15 vuoden laajamittainen seurantatutkimus, ja sen tulokset julkaistiin hiljattain Neurology-tiedelehdessä.

Saunominen vaikuttaa verisuonten joustavuuteen

Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa on aiemmin havaittu, että runsas saunominen vähentää merkittävästi myös sydän- ja verisuonitautien sekä kuolleisuuden riskiä.

Tutkijoiden mukaan saunomisen seurauksena verenpaine alenee, immuunijärjestelmä ja autonominen hermosto aktivoituvat sekä sydän ja verenkiertoelimistön toiminta parantuu.

Tutkijat havaitsivat myös äskettäin toteutetussa kokeellisessa tutkimuksessa, että saunominen vaikuttaa myös verisuonten joustavuuteen, mikä puolestaan on yhteydessä niin verenpaineeseen kuin sydämen toimintaan.

Aivoinfarkti on yleisin aikuisiän vammautumisen syy, josta koituu merkittävästi sekä inhimillistä kärsimystä että terveydenhuollon kustannuksia.