Yritysrahoitus kelpasi yrityksille hyvin, mutta vielä jäi Etelä-Savon ely-keskukselle "värkkeihin varaa" — Katso yritystukien saajat tästä

Aivan ennätysvuosien tasolle ei maakunnassa ylletty.

Mikko Kontti

Yrittäjät Jaana Kuivalainen ja Lassi Otranen sekä projektipäällikkö Anna Ollanketo kertoivat julkisen rahoituksen vaikutuksista ely-keskuksen järjestämässä tilaisuudessa.

Yritysten kehittämisinvestoinnit lisääntyivät selvästi Etelä-Savossa, kun mittarina on ely-keskuksen myöntämä yritysrahoitus.

Johtaja Juha Pulliainen Etelä-Savon ely-keskuksesta kertoo, että maakunnan pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetyllä 10,5 miljoonan euron summalla yllettiin jo lähelle vuosikymmenen alun ennätyslukuja.

— Kehittämisrahoituksen kysyntä olisi voinut toisaalta olla suurempikin, koska viime vuonna oltiin noususuhdanteessa.

— Värkeissä on edelleen varaa, eli rahaa on ohjelmakaudella käyttämättä, eikä vielä olla taantumassakaan, sanoo Pulliainen.

Rahoituksen arvioidaan myötävaikuttaneen 250 uuden työpaikan syntymiseen.

Ely-keskukset julkistivat maanantaina tiedot viimevuotisesta sijoituksista yritysten kehittämiseen. Vilkastumista tapahtui myös maaseuturahoituksessa, jossa yritysryhmien hankkeet lisääntyivät selvästi.

Kymmenen suurimman yritystuen saajan listaa hallitsivat metalli- ja konepajat sekä rakennustuoteteollisuus.

Kärjessä oli pieksämäkeläinen kuljetuskaluston päällirakentaja Piako Oy, joka sai tukea 1,07 miljoonaa euroa. Kärkikolmikkoon kuuluivat myös mikkeliläinen SBS Betoni (940 000) ja maaseuturahaston puolelta tuettu Hirvensalmelle biohiilituotantoa aloitteleva Noireco (733 000).

Kymmenen joukossa olivat myös Veisto Oy (616 000), E-Live Ecosystem Oy (522 700), Vakiometalli Oy (454 000), SV-Element Oy (428 000), Ket-Met Oy (358 000), Partaharjun Puutarha Oy (287 000) ja U-Cont Ltd (258 000).

Yritysten kehittämisavustuksia myönnettiin varsin tasaisesti maakunnan eri osiin: Mikkelin seutukunnalle 16 kappaletta, Pieksämäen seudulle 7 ja Savonlinnan seudulle 10.

Katso kaikki yritystukien saajat tästä linkistä.

Reifer tähtää kasvuun

Kangasniemeläisen Reifer Oy:n toimitusjohtaja Lassi Otranen sanoo, että tukirahoitus usein auttaa yritystä ottamaan ratkaisevan askeleen kasvuvision toteuttamisessa.

Reifer on 30 ihmistä työllistävä konepaja, joka aikoo toteuttaa runsaan puolen miljoonan euron investoinnin ja kehittämishankkeen. Ely tukee 205 000 eurolla. Perusosien hitsaustyötä on tarkoitus siirtää robottien tehtäväksi ja henkilötyöpanosta käyttää tuottavampaan työhön.

— Tarkoitus on tehdä koneilla kaikki, mikä koneilla on mahdollista. Toimituskyky ja kilpailukyky paranevat, ja tavoitteena on 25 prosentin liikevaihdon kasvu, kaavailee Otranen.

Matkailualan hankkeita yritystuen saajissa on useita.

Puumalalaisen Sahanlahti Resortin toimitusjohtaja Jaana Kuivalainen on tyytyväinen kohta päättyvän kolmen yrityksen yhteishankkeen tuloksiin matkailukauden pidentämiseksi. Palkatun hanketyöntekijän johdolla kehittämiseen on ollut enemmän aikaa, ja työ on ollut järjestelmällisempää.

— Hankkeessa on saavutettu kaikille liikevaihdon kasvua sekä kehitetty muun muassa tuotteistamista, tapahtumia, verkkokauppaa ja markkinointia, kertoo Kuivalainen.

Yleisiin kehittämishankkeisiin myönnettiin maakunnassa ESR-rahoitusta 8,3 miljoonaa euroa ja EAKR-rahoitusta 2,8 miljoonaa. Käynnissä on kaikkiaan 90 hanketta.

Alussa on esimerkiksi hanke, jossa pyritään kehittämään pk-yritysten digiosaamista.

Projektipäällikkö Anna Ollanketo kertoo hankkeen olevan alkukartoitusvaiheessa. Tarkoitus on kehittää muun muassa digimarkkinoinnin osaamista yrityksissä tarjoamalla yrityksille koulutusta edullisesti.